Politievakbonden overwegen stakingsaanzegging: “Regels rond telewerk niet nageleefd”

Themabeeld ©  PhotoNews

Bron: BELGA

Politievakbonden ACOD, ACV, VSOA en NSPV overwegen om een stakingsaanzegging in te dienen, onder meer omdat het telewerk bij verschillende politiediensten is teruggeschroefd. “We wachten het overleg van donderdag af, maar we vragen om dringend te investeren in bijvoorbeeld extra laptops en om de coronamaatregelen strikt toe te passen”, klinkt het maandag.

Net zoals in alle sectoren is ook telewerk de regel bij de politie. Op papier moeten enkel de noodzakelijke ploegen op het terrein zijn, de rest van de werknemers werkt thuis. Al is dat niet evident, want in veel korpsen zijn er onvoldoende laptops ter beschikking om elke werknemer te voorzien. Daardoor worden veel agenten bepaalde dagen op rust gezet, maar moeten ze wel stand-by blijven voor als er extra hulp nodig is bij bepaalde acties.

Maar in verschillende korpsen werken volgens de vakbonden sinds kort opnieuw meer mensen op kantoor, nadat de directie besloot om de minimale bezetting aan te passen. “Thuiswerk is de regel, dus we vinden het compleet onverantwoord om iedereen terug naar kantoor te laten komen”, vertelt Vincent Houssin, voorzitter van de liberale vakbond VSOA. “Het argument ‘ze dragen wel een mondmasker’ is echt niet voldoende. De coronamaatregelen zijn er ook voor de politie, dus de directie moet niet zomaar beslissen om toch iedereen fysiek naar kantoor te laten komen.”

Volgens de socialistische vakbond ACOD Politie wordt op deze manier het risico gelopen dat er de komende maand personeelsleden uitvallen, die bijvoorbeeld in quarantaine moeten of ziek zijn. “In december staat er onder meer een Eurotop op het programma en in Antwerpen zijn er de Wodca-controles. We kunnen ons dus niet permitteren dat er agenten uitvallen. Maar door het risico dat nu gelopen wordt, zal dat mogelijk wel het geval zijn”, aldus afgevaardigde Luc Breugelmans.

Het NSPV, de grootste onafhankelijke politievakbond van ons land, vindt het jammer dat er nog steeds een tekort is aan middelen, acht maanden nadat de eerste lockdown werd afgekondigd. “De kans om hierop te anticiperen is er wel degelijk geweest”, vertelt voorzitter Carlo Medo. “Er moesten toen al de nodige maatregelen genomen zijn om het tekort aan laptops op te vangen, maar dat is niet overal even goed opgevolgd.”

Volgens het christelijke ACV komt de terugschroeving van het thuiswerk niet alleen door het gebrek aan middelen, maar ook door het management. Secretaris Joery Dehaes vindt dat leidinggevenden nog vaak te weinig vertrouwen hebben in hun werknemers en hen daarom te weinig thuis laten werken. “Anno 2020 zou dat niet meer mogen, het wordt tijd dat ook zij modern management gaan toepassen”, klinkt het.

Woensdag en donderdag staat het punt alleszins op de agenda van het overleg met de politietop en de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De vakbonden hopen dan ook dat de maatregelen omtrent thuiswerk strikter zullen worden opgevolgd en dat er geld wordt vrijgemaakt voor bijvoorbeeld extra laptops. Als dat niet gebeurt plannen zij mogelijk een nationale stakingsaanzegging.

Aangeboden door onze partners