Rekenhof plaatst vraagtekens bij opbrengst fiscale maatregelen

Themabeeld 

Themabeeld ©  Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

Bron: BELGA

Het Rekenhof plaatst vraagtekens bij de opbrengst die de regering in haar begroting voor volgend jaar uit een aantal fiscale maatregelen raamt. Dat blijkt uit het verslag van het Rekenhof dat maandag aan het parlement werd overgemaakt. De gevolgen van de coronacrisis maken het in het algemeen lastig de evolutie voor volgend jaar in te schatten.

Toen de regering haar ontwerpbegroting klaar had, moesten de nieuwe lockdownmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus nog ingaan. Die zullen wellicht een negatieve invloed hebben op de economische activiteit, en dus ook op de openbare financiën. Het is ook afwachten in welke mate de economie zal heropleven na de pandemie.

Het Rekenhof haalt in zijn verslag een aantal onzekerheden of weinig gedetailleerde gegevens aan over een reeks fiscale maatregelen voor volgend jaar. Zo rekent de Vivaldi-ploeg op 397,8 miljoen euro uit de effectentaks, maar het Rekenhof kan die opbrengst moeilijk inschatten omdat er geen duidelijkheid is over de belastbare basis. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van de 6 procent btw voor afbraak en wederopbouw. Het is niet zeker of de maatregel strookt met de Europese regels.

De regering rekent ook op 100 miljoen euro extra via het project Crossborder (over boetes), maar dat lijkt volgens het Rekenhof een overschatting. De strijd tegen sociale en fiscale fraude moet dan weer 200 miljoen euro opbrengen, maar ook daarvan kunnen de cijferaars niet inschatten of die raming “exact of realistisch” zijn.

De regering heeft in de begroting voor volgend jaar ook een lijst ingeschreven van fiscale maatregelen die in de periode van de volmachten werden genomen. Die werden samen geraamd op 277 miljoen euro voor 2021. Het Rekenhof merkt echter op dat die lijst onvolledig is. De maatregelen die ontbreken kunnen zowel een positieve als een negatieve impact op de begroting hebben.

Bij ontvangsten in de sociale zekerheid, waar 55 procent afkomstig is van sociale bijdragen, merkt het Rekenhof op dat de begroting geen rekening houdt met de tweede coronagolf. De budgettaire oefening houdt dus geen rekening met de extra steunmaatregelen, waardoor een reeks inkomsten overschat zou kunnen zijn.

Een van de paradepaardjes van de nieuwe regering is de verhoging van de minimumpensioenen richting 1.500 euro. De kostprijs van die maatregel wordt voor volgend jaar op 296,4 miljoen euro geschat. Het Rekenhof stelt evenwel vast dat de regering rekent op een fiscale retour van 35 procent uit de maatregel. Daardoor zou de kostprijs kunnen zakken naar 179,4 miljoen euro. Volgens het verslag werden de details van de berekening niet aan het Hof bezorgd.

LEES OOK

Nu in het nieuws