Antwerpen dreigt eigen klimaatdoelstellingen niet meer te halen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Kioni Papadopoulos

Antwerpen -

Hoewel de stad Antwerpen haar eigen tussentijdse klimaatdoelstellingen voor 2020 heeft behaald, dreigt dat voor de doelstellingen voor 2030 niet te gaan lukken. Dat blijkt uit de emissie-inventaris van de stad voor het jaar 2018, die dinsdag is vrijgegeven. De daling van de CO2-uitstoot is gestagneerd en schepen voor Klimaat Tom Meeuws (SP.A) erkent dat er bijkomende maatregelen nodig zullen zijn.

De stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen om zo de impact van de klimaatverandering te beperken en ze volgt die uitstoot op via een emissie-inventaris. De inventaris voor 2018 wijst nu uit dat er voor het stedelijke gebied van Antwerpen een CO2-vermindering van 21,4 procent was vergeleken met het referentiejaar 2005, terwijl de doelstelling tegen 2020 een vermindering van 20 procent was.

Dat cijfer verhult echter dat de uitstootdaling de voorbije jaren stilviel. Ten opzichte van 2017 is er zelfs een stijging in de totale emissies van 2,1 procent en dat ondanks een daling van het totale energieverbruik. De voornaamste reden is een stijging van de nationale emissiefactor van elektriciteit, stelt het rapport, door een lagere nucleaire productie - kernenergie dus.

De stad is nu wel nog op weg naar 40 procent reductie tegen 2030, zoals haar engagement binnen de Europese Burgemeestersconvenant oplegt, maar niet (meer) naar 50 procent zoals het eigen klimaatplan ambieert. “De makkelijke oplossingen zijn uitgewerkt, het is tijd voor nieuwe stappen”, stelt schepen Meeuws. “Met ons klimaatplan 2030, dat we binnenkort aan de gemeenteraad zullen voorleggen, moeten we dus extra maatregelen in stelling brengen om onze grotere ambities te kunnen waarmaken.”

Door jvh
AANGERADEN