Bijna 1 miljard voor Brussels openbaar vervoer in 2021

Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Bron: BELGA

Van de totale begroting van het Brussels Gewest gaat er in 2021 bijna 1 miljard euro naar openbaar vervoer. Dat kondigde Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dinsdag aan bij begrotingsbesprekingen in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement. De totale begroting voor volgend jaar bedraagt 6,5 miljard. Daarvan gaat in totaal 1,4 miljard naar mobiliteit, waarvan dus bijna een miljard naar openbaar vervoer.

“Brussel verandert. De Brusselse regering investeert in een leefbare, verkeersveilige en groenere stad. We breiden de alternatieven voor de auto uit met meer bussen, trams, metro’s en fietspaden, en per jaar worden vijf wijken autoluw. Ook het budget voor verkeersveiligheid stijgt, en waar we kunnen zetten we in op ontharding van de openbare ruimte”, vat minister Van den Brandt haar plannen voor volgend jaar samen.

Ondanks de moeilijke budgettaire toestand behoudt Brussel het meerjareninvesteringsplan voor het openbaar vervoer, stelde de minister. Op zeer korte termijn wordt het aanbod aan openbaar vervoer op het MIVB-netwerk versterkt door de uitvoering van de volgende stappen van het Bus-plan, dat in 2022 volledig ontplooid moet zijn, waardoor zowel het aanbod als de frequenties zullen toenemen. Daarvoor wordt bijkomend 13 miljoen vrijgemaakt.

Het gaat onder meer om het in dienst nemen van de nieuwe lijnen 74 tussen Erasmus en Ukkel Stalle en 52 tussen Vorst-Nationaal en het Centraal Station, en de verbetering van de lijnen 46, 83, 86 en 89, en het inzetten van gelede bussen op bijkomende lijnen. Voor tramlijnen 55 en 82 wordt de uitbating versterkt en uitgebreid in de avonduren. Op de metrolijnen 2 en 6 zal tijdens de piekuren om de twee en een halve minuut een stel rijden, tegen drie minuten nu, door het inzetten van nieuwe M7-metrostellen. Tenslotte worden middelen vrijgemaakt voor het opvoeren van de frequentie tijdens de daluren, de avond, het weekend en de schoolvakanties.

De MIVB-tarieven blijven behouden, maar voor de jongeren onder 25 jaar wordt de toegankelijkheid verhoogd. Over gratis openbaar vervoer voor jongeren, wat in de regeerverklaring werd aangekondigd, sprak minister Van den Brande niet.

Voor haar moet ook de toekomst van het Brussels openbaarvervoersnetwerk voorbereid worden, zowel via infrastructuurprojecten op middellange en lange termijn - nieuwe tramlijnen, een nieuwe metrolijn -, als door investeringen om het aanbod op korte termijn te verbeteren - aankoop van rollend materieel voor metro, tram en bus, en de modernisering van het bestaande metronetwerk om de frequenties te verhogen.

Vanaf 1 januari wordt Stad 30 uitgevoerd, waardoor de mensen langzamer zullen rijden in “een stad die stiller en aangenamer is en waar actieve mobiliteit zich echt kan ontwikkelen”, stelde Elke Van Den Brandt. De kosten liggen op 7,21 miljoen, onder meer voor sensibilisering, het plaatsen van radars en aanpassingen aan de weginfrastructuur.

In 2021 wordt ook gestart met de werken aan vijf bijkomende autoluwe wijken in het kader van het Good Move Plan. Dat voorziet om in 10 jaar tijd 50 wijken autoluw te maken door het verkeer te verminderen, het verkeersplan te optimaliseren, de snelheid te verminderen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren om meer ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoetingen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten