Personen die politiegeweld plegen moeten voortaan steeds voor de parketmagistraat verschijnen

Bron © BELGA

Foto: rr

Het Openbaar Ministerie en het college van procureurs-generaal hebben dinsdag op een persconferentie twee nationale verstrengingen voorgesteld binnen hun beleid tegen politiegeweld. Een verdachte van politiegeweld, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, moet voortaan altijd voor de parketmagistraat verschijnen en verhoord worden. Een tweede maatregel is dat een dossier van een verdachte voortaan niet meer zonder gevolg kan geklasseerd worden.

Binnen de bestaande richtlijnen opent het Openbaar Ministerie steeds een strafonderzoek voor ieder feit van geweld tegen politie. De twee bijkomende dwingende richtlijnen die nu worden opgenomen in de omzendbrief moet het ernstig fysiek geweld tegen politieambtenaren, met arbeidsongeschiktijd tot gevolg, nog sneller en steviger aanpakken.

Wie verdacht wordt van opzettelijke slagen of verwondingen tegen politie moet voortaan in principe steeds voor de parketmagistraat verschijnen en door hem verhoord worden. Nadien kan een beslissing genomen worden over de invrijheidstelling of de verdere, en mogelijk onmiddellijke, voorleiding voor de onderzoeksrechter, klinkt de eerste nieuwe richtlijn.

Daarnaast beslisten de procureurs-generaal nog dat een dossier van een verdachte van politiegeweld niet meer zonder gevolg kan geklasseerd worden om opportuniteitsredenen. Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de gespecialiseerde referentiemagistraat.

Bijkomend staat in de omzendbrief dat wanneer de feiten ernstig of repetitief zijn, of wanneer de dader geen medewerking verleent, het snelrecht nu toegepast kan worden.

“We stellen de omzendbrief nog scherper om een nog bijkomend signaal te geven dat op vlak van geweld tegen de politie nu wel echt de maat vol is”, verduidelijkt Johan Delmulle, Brussels procureur-generaal en voorzitter van het College van procureurs-generaal. “Tegelijkertijd hebben we ook een luik opgenomen rond geweld door politieambtenaren zelf, want ook dat mag niet getolereerd worden.”

LEES OOK. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Nultolerantie en lik-op-stukbeleid voor geweld tegen politie”

AANGERADEN