Groen: “Dringend tijd voor Antwerps klimaatplan die naam waardig”

Bron © BELGA

Groen-gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen Foto: ID/ Eric de Mildt

Antwerpen -

Nu uit de emissie-inventaris van 2018 blijkt dat de stad Antwerpen haar eigen klimaatdoelstellingen voor 2030 bij ongewijzigd beleid niet dreigt te halen, vraagt oppositiepartij Groen dringend extra maatregelen. “Er is nu echt genoeg tijd verloren”, zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen. “Of is er onenigheid binnen het college? Het is alleszins dringend tijd voor een klimaatplan die naam waardig.”

Antwerpen haalde in 2018 al de klimaatdoelstellingen van 2020 op het vlak van de verminderde uitstoot van broeikasgassen en meer lokale productie van hernieuwbare energie, maar niet op het vlak van minder energieverbruik. Uit de cijfers blijkt bovendien dat de daling van de uitstoot de laatste jaren stagneerde. Zo komt de eigen doelstelling om tegen 2030 tot 50 procent minder uitstoot te komen in het gedrang. Antwerps schepen voor Klimaat Tom Meeuws (sp.a) erkent dat er meer inspanningen nodig zullen zijn en verwacht veel van het nieuwe stedelijke klimaatplan dat echter nog moet worden voorgesteld.

“Al bijna twee jaar maken we duidelijk dat de huidige maatregelen niet volstaan”, stelt Van Dienderen echter. “Twee jaar tijd verloren om nu tot dezelfde conclusie te komen. Meermaals deden we constructieve voorstellen om dit plan vorm te geven, meermaals werd het plan uitgesteld. De cijfers liegen er niet om, ook dat was vorig jaar al duidelijk. De stad haalt op deze manier haar eigen klimaatdoelstellingen niet. De daling van de CO2-uitstoot is gestagneerd, dus met wat technische bijsturingen in de begroting zullen we er helaas niet geraken.”

  • AANGERADEN