Vakbond: “Alternatieve actie valt in dovemansoren, klassieke staking dreigt bij De Lijn”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Photo News

De socialistische vakbond ACOD TBM is sinds drie weken gestart met een “langzaamaanactie”, een alternatief soort staking. Aanleiding is de toekomstige privatisering van de belbuscentrale, waardoor 48 werknemers mogelijk hun arbeidsvoorwaarden bij De Lijn verliezen. “Maar deze actie valt niet op en de directie voelt zich dan ook niet geroepen tegemoet te komen aan de eisen die we hieraan koppelen, dus de klassieke staking dreigt”, vertelt algemeen secretaris Stan Reusen.

De Vlaamse overheid besliste eerder dat de uitbater van de Mobiliteitscentrale, met onder meer de belbus en het leerlingenvervoer, onafhankelijk moet zijn tegenover De Lijn. Daardoor moeten zeker 48 werknemers van De Lijn verplicht overstappen naar het privébedrijf dat de overheidsopdracht binnenhaalt.

De vakbonden vrezen dat werknemers hierdoor aan minder interessante arbeidsvoorwaarden gaan moeten werken. Als ze de job weigeren, plegen ze bovendien contractbreuk. De bonden hebben de directie van De Lijn verschillende keren proberen te overtuigen om deze personeelsleden te re-integreren in De Lijn, maar volgens ACOD TBM viel de vraag telkens in dovemansoren.

Omdat er bij traditionele stakingsacties telkens veel ontevredenheid is bij directie en de reizigers, kregen de vakbonden de oproep om bij ontevredenheid alternatieve acties op poten te zetten, die de reizigers niet schaden. ACOD TBM is daarom sinds drie weken gestart met een een “langzaamaanactie”, waarbij telefoontjes aan een sterk verminderde frequentie worden aangenomen. Volgens de socialistische vakbond is het echter nog steeds muisstil aan de kant van de directie, maar worden medewerkers die deelnemen aan de actie wel op het matje geroepen en onder druk gezet.

“Als vakbonden van De Lijn stellen we ons dus de vraag: welke acties resten ons als de directie geen zin heeft om te luisteren naar onze terechte vraag?”, vertelt Stan Reusen van ACOD TBM. “De klassieke staking bij De Lijn dreigt. Iedereen zal dan wel weer schande spreken, maar tussen alle verwijten door zal tenminste het probleem waarvoor we actie voeren de nodige aandacht krijgen.”

De Lijn heeft begrip voor de ongerustheid en ontgoocheling van de werknemers in deze situatie, maar benadrukt dat zij uitermate geschikt zijn om bij de nieuwe Mobiliteitscentrale aan de slag te gaan. Werknemers die toch liever bij De Lijn willen blijven, worden maximaal ondersteund en begeleid naar vacante functies. Volgens de openbaarvervoersmaatschappij was er woensdag ook nieuw vakbondsoverleg en is er goede hoop dat op basis daarvan de acties worden opgeheven.

Door jvh
AANGERADEN