Ecolo vraagt verdere behandeling abortuswet “zoals het regeerakkoord voorziet”, CD&V-voorzitter Coens gaat om rem staan

Themabeeld Foto: Shutterstock

De Raad van State heeft dinsdag zijn advies uitgebracht over een reeks amendementen op het wetsvoorstel dat de abortuswetgeving versoepelt. Die waren voor de zomer ingediend om de behandeling van het dossier te vertragen. Voor Ecolo staat nu niets de verdere parlementaire behandeling in de weg, “zoals het regeerakkoord voorziet”.

De verdere versoepeling van de abortusregels hebben al een hele parlementaire weg afgelegd. Toen het wetsvoorstel net voor het zomerreces opnieuw op de agenda van de plenaire Kamer stond, dienden de tegenstanders amendementen in, zodat ze de Raad van State om advies konden vragen en de tekst een tijdje van de agenda verdween. Het was de derde keer dat ze die truc uitvoerden.

Voor CD&V moest het dossier worden uitgeklaard tijdens de regeringsonderhandelingen. Het regeerakkoord voorziet dat de wettekst verder wordt bestudeerd binnen de commissie Justitie, maar nadat een wetenschappelijk comité een studie en evaluatie heeft gemaakt van de praktijk en de wetgeving. Bedoeling is nadien een consensus te zoeken binnen de Vivaldi-partijen en in afwachting niet tot een stemming over te gaan.

“Ik ben verheugd dat de werkzaamheden constructief kunnen hervatten binnen het parlement”, zegt Ecolo-Kamerlid Séverine de Laveleye. “Tal van vrouwen blijven wachten op vooruitgang en een modernisering van het juridisch kader rond de vrijwillige zwangerschapsonderbreking.”

CD&V-voorzitter Coens gaat om rem staan

CD&V-voorzitter Joachim Coens is het daar niet mee eens. “Het regeerakkoord over abortus is duidelijk: eerst ‘een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek door experts die een studie en evaluatie maken van de praktijk en wetgeving’. Daarna debat en consensus zoeken”, tweet hij. “Hangende wetsvoorstellen worden niet gestemd.”

Door jvh
AANGERADEN