België vraagt Europese Commissie om tekst en uitleg bij klimaatdoelstellingen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: BELGAIMAGE

België wil van de Europese Commissie meer details krijgen over de manier waarop de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, berekend is. Dat moet een vlot overleg tussen het federale niveau en de deelstaten over een gemeenschappelijk Belgisch standpunt mogelijk maken. Het klimaatbeleid staat op de agenda van de Europese top van 10 en 11 december.

Dat de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal moet worden, is politiek verworven. Wat nog voer voor discussie is, is de weg daar naartoe. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met “minstens 55%” te verminderen (in vergelijking met het niveau van 1990), terwijl het Europees Parlement een reductie van 60% wil. Om het standpunt van de lidstaten te kennen, die de reductie zullen moeten realiseren, is het wachten op de staatshoofden en regeringsleiders. Zij zullen die knoop moeten doorhakken.

Hun Europese top van 10 en 11 december werd woensdag voorbereid op ambassadeursniveau. Het Europese klimaatbeleid zal een van de onderwerpen zijn die de leiders dan zullen aansnijden, al is het door de drukke agenda (de crisis rond de meerjarenbegroting, Brexit...) nog niet helemaal zeker of voorzitter Charles Michel met een akkoord over het traject naar 2030 zal kunnen uitpakken.

Twee weken voor de top is België in ieder geval nog niet klaar om het Commissievoorstel te steunen, in tegenstelling tot meer dan tien andere lidstaten, waaronder onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Op het overleg herhaalde ons land woensdag zijn vraag om meer details te krijgen over de manier waarop de Commissie haar voorstel becijferd heeft. Met die gegevens willen het federale niveau en de deelstaten hun overleg aangaan dat tot een eensgezind Belgisch standpunt moet leiden.

“Meer jobs en nieuwe groeikansen”

In het federale regeerakkoord werd alvast de ambitie ingeschreven om “tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% te verminderen en tegen 2050 ons land klimaatneutraal te maken”, niet alleen de volledige Europese Unie dus. “De omslag naar een duurzame economie betekent ook meer jobs en nieuwe groeikansen”, luidt het. In Vlaanderen pleit minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor “realistische” doelstellingen en “een groeipad volgens de principes ‘ambitieus’, ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’“. Een concrete datum voor overleg tussen de verschillende regering van ons land is nog niet geprikt.

Ook andere landen zijn (nog) niet klaar om de Europese uitstoot met 55% of meer te reduceren. Polen bijvoorbeeld wil de hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) aangrijpen om meer inkomsten af te leiden naar de lidstaten die de grootste inspanningen moeten doen. De Polen willen van de Commissie weten welke financiële inspanningen elke lidstaat moet doen om de doelstelling die ze heeft voorgesteld, te helpen realiseren. Wat wel al duidelijk is, is dat in vergelijking met de huidige, achterhaalde ambitie om de uitstoot tegen het einde van het volgende decennium met 40% te verminderen, over de hele Europese Unie jaarlijks 350 miljard euro extra in energieproductie en -infrastructuur zal moeten worden geïnvesteerd.

AANGERADEN
Meest recent