Nieuw Sciensano-rapport stelt dat aantal griepklachten daalt

Bron © BELGA

Foto: Photo News

In de afgelopen week daalde de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepklachten naar 144 raadplegingen per 100.000 inwoners (inclusief telefonische raadplegingen). Dat blijkt uit het influenzarapport van het gezondheidsinstituut Sciensano dat wekelijks op woensdag uitkomt.

Het aantal deelnemende peilartsen in Brussel was echter laag, zo wordt aangestipt, en de resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het aantal raadplegingen steeg bij kinderen van 5-14 jaar en daalde bij volwassenen (behalve in Brussel).

De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor andere acute luchtweginfecties (inclusief telefonische raadplegingen) daalde in alle leeftijdsgroepen.

Vorige week was 31 procent van de testen aangevraagd door de peilartsen positief op SARS-CoV-2, maar de positiviteitsgraad verschilde naargelang de symptomen. Hoewel de patiënten met bevestigde Covid-19, gediagnosticeerd in de eerstelijn nog steeds hoofdzakelijk jongere volwassenen zijn, worden sinds twee weken relatief meer bevestigde Covid-19 infecties onder oudere patiënten (85 jaar of ouder) geobserveerd.

Sterfte door alle oorzaken

Het aantal sterfgevallen door alle oorzaken neemt toe vanaf week 43 (19 tot 25 oktober) met 3.349 sterfgevallen meer dan verwacht (54,2 procent oversterfte) in België, waarvan 1.553 extra sterfgevallen (60,4 procent oversterfte) in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en 1.596 extra sterfgevallen (58,9 procent oversterfte) in de leeftijdsgroep boven de 85 jaar. De oversterfte ligt hoger in Wallonië, met 1.914 extra sterfgevallen sinds week 43 (91,9 procent oversterfte).

Voorlopig vond de piek in de sterfte door alle oorzaken plaats op 7 november met 556 doden, terwijl de piek in de Covid-19-sterfte plaatsvond op 6 november met 214 doden.

AANGERADEN