Oproep genezen coronapatiënten van Rode Kruis kent succes

Foto: www.rodekruis.be

Aalst -

Een maand geleden lanceerde het Rode Kruis Vlaanderen een oproep naar recent genezen, mannelijke coronapatiënten om zich te registeren als plasmadonor. Hun antistofrijk plasma wordt gebruikt in twee nationale studies die de genezende werking ervan onderzoeken.

Om de twee nationale studies - die onderzoeken of plasma van genezen coronapatiënten kan helpen in de behandeling van Covid-19 - van voldoende plasma te kunnen voorzien, zocht het Rode Kruis geschikte plasmadonoren, verdeeld over Wallonië en Vlaanderen.

“Omdat we weten dat slechts een kwart van de kandidaten voldoende antistoffen heeft en dus in aanmerking komt als plasmadonor, waren we op zoek naar ongeveer 1.600 kandidaten,” zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

“Met 1.289 nieuwe kandidaat-plasmadonoren alleen al in Vlaanderen, mag de oproep van vorige maand zeker een succes genoemd worden. We zijn nog volop bezig met het screenen van de nieuwe kandidaten maar we zijn er gerust in dat we voldoende geschikte donoren zullen vinden om alle Vlaamse ziekenhuizen die meewerken aan de studies te voorzien van voldoende antistofrijk plasma.”

Nood aan behandeling, ook met vaccin

De komst van een werkzaam vaccin wordt steeds realistischer maar zelfs met een vaccin voorhanden kunnen mensen ziek worden en is er nood aan een doeltreffende behandeling.

“Indien antistofrijk plasma kan ingezet worden in de behandeling van Covid-19, zouden we ons bijvoorbeeld kunnen richten op de doelgroepen waarvoor een vaccin minder zinvol is zoals onder andere patiënten met een verzwakt immuunsysteem”, aldus Testelmans.

Met oog op de toekomst blijft de organisatie antistofrijk plasma inzamelen zodat ze klaar staat wanneer nodig. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden bij een afdeling van het Rode Kruis in Aalst.

Vooraleer een plasmabehandeling effectief toegepast zal worden, is het wachten op de eerste onderzoeksresultaten die hopelijk begin volgend jaar bekend worden gemaakt door UZ Leuven, coördinator van één van de studies.

www.rodekruis.be

Door Véronique Van Geit
AANGERADEN