Vlaming woont langer in ‘hotel mama’ en kiest vaker voor ongehuwd samenwonen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: tt

Vlaamse koppels, met én zonder kinderen, kiezen steeds vaker om ongehuwd samen te wonen in vergelijking met 30 jaar geleden. Dat blijkt vrijdag uit een rapport van Statistiek Vlaanderen over leefvormen. Daarnaast woonde men op jongere leeftijd en op middenleeftijd in 2020 vaker alleen en op latere leeftijd minder vaak alleen dan in 1990.

Het aandeel gehuwden daalde tussen 1990 en 2020 van 2 op de 3 volwassenen naar 1 op de 2 volwassenen. in 1990 woonde 4 procent van de partners nog ongehuwd samen, in 2020 is dat gestegen naar 24 procent. Vooral bij dertigers en veertigers trad een verschuiving van gehuwd samenwonen en ouderschap naar ongehuwd samenwonen en ouderschap op. Bij dertigers bijvoorbeeld steeg het percentage dat ongehuwd samenwoonde met een partner van 4 naar 30 procent. Het percentage dat ongehuwd samenwoonde met partner én kind(eren) nam op die leeftijd toe van 2 procent naar 21 procent.

Het percentage dat samenwoonde met een partner daalde doorheen de tijd tot op de leeftijd van 70 jaar voor mannen en tot op de leeftijd van 60 jaar voor vrouwen. Deze daling was het sterkst tussen 1990 en 2010. Vanaf 70-jarige leeftijd tekende zich een stijging af. In 1990 woonde bijvoorbeeld 26 procent van de tachtigers samen met een partner, in 2020 was dat 46 procent.

Tot 30 jaar thuis

Ook het verlaten van het ouderlijke huis werd de voorbije 30 jaar uitgesteld. Het percentage dat als twintiger bij de ouder(s) woont nam toe van 50 procent in 1990 tot 57 procent in 2020. Vooral tussen 1990 en 2000 nam het percentage toe dat als twintiger bij de ouders woonde. Vanaf leeftijd 30 zijn de verschillen doorheen de tijd zeer gering. Jonge vrouwen blijven recent iets langer bij de ouders wonen dan 10 jaar geleden.

De evolutie van het percentage alleenstaande ouders varieert naargelang de leeftijd. Er was bij vrouwelijke veertigers en vijftigers een toename van 6 naar 12 procent alleenstaande moeders.

De verschuivingen in de leefvormen in de voorbije decennia hangen samen met een wijziging van de opbouw van de bevolking naar leeftijd als gevolg van de veroudering van de babyboomgeneratie en van de toegenomen levensverwachting. Zo waren er in 2020 relatief gezien minder jongere inwoners en meer oudere inwoners dan in 1990.

AANGERADEN
Meest recent