Rekenhof kritisch voor Vlaams contactonderzoek

 

 ©  Tim Dirven

De aanbestedingsprocedure die gevolgd werd voor het contactonderzoek in Vlaanderen vertoont “enkele administratieve en juridisch-technische tekortkomingen en onzorgvuldigheden”. Dat schrijft het Rekenhof in een verslag dat dinsdag werd overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

Het contactonderzoek in Vlaanderen werd begin mei toegewezen aan een consortium van mutualiteiten, callcenters en KPMG. Dat had heel wat voeten in de aarde, aangezien de aanbesteding na advies van de inspectie van Financiën opnieuw moest gebeuren en het contactonderzoek tegelijkertijd snel moest opstarten. Door het haastwerk kon Vlaanderen onvoldoende onderhandelen, stelt het Rekenhof nu vast. “Die omstandigheden hadden ongetwijfeld een ongunstige of negatieve impact op de prijszetting, kwaliteit en finale zekerheid omtrent het aanbod”, klinkt het in het eindrapport. “Het gebrek aan alternatieve onderhandelingspartners verzwakte de onderhandelingspositie.”

Vormfouten

Het Rekenhof wrijft Vlaanderen daarnaast ook vormfouten aan. Dat het verzamelen van de offertes via mail gebeurde en niet via een voorzien platform roept vragen op. Dat geldt ook voor de foute datering van de offerte – die vermeldt de datum van 23 april, zijnde een week vóór ze werd ingediend – en telefonisch overleg tussen de overheid en de indieners. Het Rekenhof concludeert daaruit dat het niet zeker is dat “de gelijkheid van de inschrijvers en het transparantiebeginsel” gegarandeerd is.

Het Rekenhof vindt dat “een doorgedreven continue en nauwgezette opvolging” van het hele contactonderzoek “absoluut vereist” is. Dat wordt een taak voor het Agentschap Zorg en Gezondheid, samen met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).  (mvdr)

LEES OOK

Nu in het nieuws