Alleen Vlaamse rechtse politici zetten discriminerende boodschappen op sociale media

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat uitsluitend rechtse partijen en politici uit Vlaanderen boodschappen publiceren op sociale media die als discriminerend worden beschouwd. Daarbij wordt door de auteurs bewust impliciete en suggestieve taal gebruikt om kritiek te vermijden.

Onder de 3.121 Facebookberichten en 24.764 tweets afkomstig van 35 accounts bleken in totaal 95 Facebookberichten en 102 tweets te zitten die - hoewel ze niet strafbaar zijn - wel als discriminerend ervaren konden worden. Deze gingen voornamelijk over religie en herkomst of afkomst en werden voor de overgrote meerderheid door het officiële partij-account van Vlaams Belang en de politici van die partij verstuurd. Ook bij N-VA kwam een miniem aantal gevallen voor. Bij de andere partijen werden er geen gevonden.

Suggestief, niet onwettelijk

Na analyse van de potentieel discriminerende boodschappen blijkt dat de auteurs eerder suggereren dat bepaalde groepen uit de samenleving een probleem of een gevaar vormen. Ze stellen groepen tegengesteld voor, zoals insiders en outsiders, of maken gebruik van metaforen en hyperbolen. En dat dekt de auteurs in tegen de kritiek dat ze wettelijke grenzen overschrijden. Ze kunnen zich verdedigen door te zeggen dat ze fout begrepen werden.

“Een benaming als “schurft-, malaria en tbc-migranten” plakt het kenmerk “ziekte” vast aan een hele groep. Bovendien suggereert de benaming ook nog dat de groep besmettelijk zou kunnen zijn voor iedereen die met hen in contact komt. Een ander voorbeeld: In een zin als “onze meisjes worden steeds vaker lastiggevallen” wordt er een groep “onze meisjes” gedefinieerd tegenover een niet-gespecificeerde andere groep meisjes die “niet van ons” is”, stelt professor Martina Temmerman.

Tussen opinie en haat

Met de studie willen de onderzoekers een beter zicht krijgen op de grijze zone tussen opinie en haatboodschappen van politieke vertegenwoordigers. Om de strategieën en kenmerken in kaart te brengen, werden Facebookberichten en tweets geanalyseerd die in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 werden gepubliceerd op de accounts van de belangrijkste Vlaamse politieke partijen (Open Vld, N-VA, SP.A), PVDA, Groen, CD&V en Vlaams Belang), hun partijvoorzitters en twee invloedrijke partijleden die zich profileren op de thema’s waarvoor gelijkekansencentrum Unia bevoegd is.

De Université Catholique de Louvain voerde in het Franstalige landsgedeelte hetzelfde onderzoek uit bij de boodschappen van politici en partijen op sociale media.

AANGERADEN