Brussel zet door met stadstol, Vlaamse regering heeft het over “een pestbelasting voor de Vlaming”

Brussel zet door met stadstol, Vlaamse regering heeft het over “een pestbelasting voor de Vlaming”

File op de Brusselse kleine Ring.

/ Brussel -

Om de files in de hoofdstad te verminderen voert de Brusselse regering een “slimme” verkeersbelasting in. Die is gebaseerd op het aantal gereden kilometers, het tijdstip en het vermogen van de auto. De precieze impact op de pendelaars ligt nog niet vast, maar de Vlaamse regering spreekt nu al van “een pestbelasting voor de Vlaming”. Die kan oplopen tot 1.600 euro extra per jaar.

De Brusselse regering wil vanaf 2022 een “slimme kilometerheffing” invoeren. Daarover is binnen de coalitie een akkoord afgesloten onder de ronkende titel “SmartMove”. Het uitgangspunt is dat de Brusselaars ...

AANGERADEN