Vlaamse regering zegt ‘ja, maar’ tegen hogere klimaatdoelstelling

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Foto: BART DEWAELE

Premier De Croo mag van de Vlaamse regering alleen akkoord gaan met een strengere Europese CO2-doelstelling, als dat kostenefficiënt gebeurt en rechten kopen in andere landen mogelijk blijft.

Eind deze week beslissen de Europese landen op een top over het optrekken van de klimaatdoelstellingen. Op tafel ligt een voorstel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te doen dalen ten opzichte van 1990. Welk standpunt België daar inneemt, hangt af van de houding van de regio’s, die het gros van de bevoegdheden op het vlak van klimaat in handen hebben.

De Vlaamse regering is in elk geval niet van plan om zomaar in te stemmen met het voorstel dat op tafel ligt. Ze verwijst naar twee onderdelen van het Vlaams regeerakkoord, die ze in de Europese beslissing verwerkt wil zien.

Eerst is er de kostenefficiëntie. Vandaag gebeurt de verdeling van de Europese doelstelling om de CO2-uitstoot met 40 procent te doen dalen op basis van het bbp (bruto binnenlands product) per inwoner. Daardoor kreeg België een daling van de uitstoot met 35 procent opgelegd, landen als Bulgarije, Roemenië of Polen een veel lagere daling. En dat terwijl in die landen een daling van de CO2-uitstoot misschien goedkoper mogelijk is.

De tweede voorwaarde is de mogelijkheid van internationale flexibiliteit. Vlaanderen wil de optie behouden om in andere landen rechten te kopen om zijn doelstelling te halen, ook al gaat het dan om geld dat de Vlaamse economie niet ten goede komt. “Bijkomende flexibiliteit is nodig als de gevraagde inspanningen de toets van de betaalbaarheid voor de mensen en de KMO’s moeten doorstaan”, vindt het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Maar geen van beide voorwaarden is momenteel uitdrukkelijk opgenomen in het voorstel van conclusies van de Europese Raad. Over kostenefficiëntie wordt in de kleine lettertjes gesproken, zegt het kabinet-Demir, over internationale flexibiliteit helemaal niet. “Zonder gewijzigde teksten kan er namens Vlaanderen niet akkoord gegaan worden”, klinkt het. “Vlaanderen vraagt aan de federale regering om ook in die zin te onderhandelen.”

Voordelig voor België

Er bestaat al een groep van negen Europese landen die optimistisch is over de gevolgen van de hogere doelstelling voor de Europese economie, maar tegelijkertijd ook vraagt dat de doelstelling op een kostenefficiënte manier wordt opgelegd. Het Vlaamse standpunt sluit daarbij aan.

Een nieuwe studie van het adviesbureau McKinsey toont aan dat bij een kostenefficiënte verdeling van de doelstelling over de Europese landen, de Benelux-landen iets minder moeten doen dan gemiddeld in Europa. Minister Demir liet berekenen dat de gevraagde uitstootreductie bij de huidige rekenwijze zou moeten stijgen naar ongeveer 43 procent.

Wat de nieuwe Europese doelstelling uiteindelijk zal betekenen voor Vlaanderen, wordt pas later duidelijk. De Vlaamse regering blijft voorlopig vasthouden aan haar Vlaams Energie- en Klimaatplan, met daarin een doelstelling van -35 procent tegen 2030.

Het Vlaamse standpunt werd deze voormiddag aan de andere regeringen meegedeeld tijdens het intra-Belgisch overleg ter voorbereiding van de Europese Raad, om vast te leggen wat de Belgische houding uiteindelijk zal zijn.

Door Wim Winckelmans
AANGERADEN