Van Quickenborne wil alle erediensten opnieuw toelaten, voor maximaal 15 personen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat er één duidelijke regel komt voor alle erediensten.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat alle erediensten opnieuw kunnen plaatsvinden, weliswaar met een maximum van vijftien personen. Hij bereikte daarover een akkoord met de verschillende geloofsgemeenschappen. De regering en het overlegcomité moeten wel hun fiat nog geven. De regering heeft van de Raad van State tot zondag de tijd gekregen om het huidige verbod aan te passen.

Na een klacht van joodse organisaties oordeelde de Raad van State dinsdagavond dat het huidige verbod op erediensten niet evenredig is met de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. De regering krijgt tot zondag 13 december om dat euvel weg te werken. Tussen de geloofsgemeenschappen en bevoegd minister Vincent Van Quickenborne werd deze namiddag een akkoord bereikt om alle erediensten opnieuw toe te laten, met een maximum van vijftien aanwezigen. Vandaag zijn enkel huwelijken en begrafenissen toegelaten, met een maximale aanwezigheid van respectievelijk vijf en vijftien aanwezigen.

LEES OOK. Moeten we nu al vrezen voor derde golf? Cijfers in heel Europa stagneren, ook bij ons (+)

Een van de klachten vanuit de joodse gemeenschap bij de Raad van State was dat de uitzondering voor de huwelijken op maat geschreven is van de rooms-katholieke kerk. Daar is naast het bruidspaar ook de aanwezigheid vereist van een voorganger en twee getuigen, vijf in totaal dus. Maar binnen de joodse leer moeten er voor een geldig huwelijk minstens tien mannen aanwezig zijn. Van Quickenborne toonde zich bereid om die scheeftrekking recht te zetten.

Omdat de Raad van State het huidige algemene verbod een te grove inperking vindt op de vrijheid van eredienst en bovendien niet zag waarom er verschillende aantallen werden toegelaten voor verschillende erediensten, wil Van Quickenborne dat er nu één duidelijke regel komt voor alle erediensten. En aangezien er bij een begrafenis momenteel vijftien mensen worden toegelaten, zou die maatregel nu moeten gelden voor alle erediensten. Daar komt wel nog de beperking bij van maximaal 1 persoon per tien vierkante meter. Met vijftien gelovigen bijeenkomen in een te kleine gebedsruimte zal dus niet mogelijk zijn.

LEES OOK. Besmettingscijfers dalen amper, Van Ranst wil strengere aanpak van “10% die regels blijft negeren” (+)

“Als je de cijfers vandaag bekijkt, is er geen ruimte voor grote versoepelingen”, zegt Van Quickenborne. Hij trekt nu met zijn voorstel naar het kernkabinet dat morgen plaatsvindt. Vrijdag moet het dan op een extra overlegcomité worden goedgekeurd, zodat het zaterdag in het Staatsblad kan verschijnen.

Het valt nog af te wachten hoe de verschillende geloofsgemeenschappen de nieuwe maatregel zullen invullen. Voor aanvang van het overleg zei Geert De Kerpel, de woordvoerder van de katholieke bisschoppen, dat kleine aantallen toelaten niet altijd een oplossing is. “We hebben met Allerheiligen, toen maximaal 40 gelovigen mochten samenkomen in een gebedshuis, gemerkt dat sommige parochies ervoor kozen om toch geen eredienst te organiseren. Andere deden dat wel, maar dat betekende vooral dat die mensen moesten weigeren en ontgoochelen.”

Door Hannes Cattebeke
AANGERADEN