Sinds coronacrisis nog amper mensen zonder papieren teruggestuurd

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Sinds de coronacrisis worden veel minder mensen zonder papieren gedwongen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken, waarover VRT NWS vrijdag bericht.

In ons land leven naar schatting 100.000 tot 150.000 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Ze hebben meestal al een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. Maar vaak blijft het bij dat papier en is er weinig of geen opvolging. Heel wat van hen blijven in België wonen, al zitten ze vanaf dan in een extra kwetsbare positie. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op steunmaatregelen of een uitkering.

Op 18 maart ging ons land in lockdown. De coronamaatregelen golden voor iedereen, ook voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten en ook voor de Dienst Vreemdelingenzaken. En dat zie je in de cijfers van gedwongen terugkeer. In februari werden nog 321 mensen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun herkomstland. In volle lockdown, in april, zijn dat er nog maar 22.

De enige categorie mensen zonder papieren die nog gedwongen terugkeren, zijn gevangenen. Of beter: mensen in illegaal verblijf die veroordeeld zijn voor criminele feiten.

Gedwongen terugkeer gebeurt in het overgrote deel van de gevallen naar een Europees land. Maar in dit coronajaar is gedwongen terugkeer bijna uitsluitend nog naar Europese landen. In de top 5 van gedwongen terugkeer staan Albanië, Roemenië, Nederland, Polen en Servië. Heel wat landen, zoals bijvoorbeeld Marokko en Algerije, hebben hun grenzen gesloten voor reizigers, dat maakt gedwongen terugkeer sowieso zo goed als onmogelijk.

MEER OVER HET CORONAVIRUS