Nieuwe corona-adviesraad nog maar één keer vergaderd, of er komt al kritiek: “Er zijn verschillende perspectieven nodig”

 

 ©  carlo coppejans

Vanuit verschillende hoeken komt er kritiek op de samenstelling van het nieuwe corona-adviesorgaan. Professor Ignaas Devisch (UGent) vindt het jammer dat er geen plaats is voor een ethicus, “net nu zich ethische vraagstukken aandienen”.

Hannes Heynderickx

Hoofdpunten