Kamer stemt wettelijk kader voor de inzet van sneltesten

 ©  ROBIANUTRECHT

Bron: BELGA

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het licht op groen gezet voor de inzet van snelle antigeentesten in de coronateststrategie. Daarmee is alles in gereedheid gebracht om de sneltesten buiten de labomgeving te kunnen inzetten. Er waren 125 stemmen voor en 19 onthoudingen.

Het wetsvoorstel van de meerderheid regelt de inzet van snelle antigeentesten in de coronateststrategie. Die testen kunnen binnen het uur de eiwitten van het coronavirus opsporen, een pak sneller dan de klassieke PCR-testen. De tekst regelt wie de testen mag verdelen, en wie ze mag afnemen. Het gaat om een reeks noodmaatregelen, die enkel van toepassing zijn zolang de coronacrisis duurt.

Niet verkocht, wel gebruikt in apotheek

Concreet zullen enkel geregistreerde distributeurs of de overheid de antigeentesten ter beschikking kunnen stellen, en dat alleen aan triage- en afnamecentra, labs, ziekenhuizen of artsen. Detailhandelaars of apothekers mogen geen sneltesten verkopen. Daarop staat een celstraf of een fikse geldboete. Ook scholen of woon-zorgcentra zullen de testen kunnen inzetten, maar dan moet de overheid ze wel leveren aan de coördinerende arts of schoolarts.

Daarnaast mogen enkel daarvoor bevoegde personen, zoals artsen of verpleegkundigen maar ook apothekers, ambulanciers of tandartsen, de sneltesten afnemen. Dat moet gebeuren in een goed geventileerd lokaal waar mensen bijvoorbeeld ook hun handen kunnen wassen.

Terugbetaald

De resultaten van de testen gaan verplicht naar Sciensano. Een test kost maximaal 16,72 euro en wordt terugbetaald door het Riziv als ze is aangevraagd door een arts of als de patiënt een coronatestcode heeft ontvangen.

Het wetsvoorstel voorziet tot slot ook een luik over de registratie en de verwerking van de coronavaccins, het sluitstuk van de vaccinatiestrategie. Daarin staat dat de vaccins verplicht geregistreerd moeten worden en dat ze enkel onder toezicht van een arts of een verpleegkundige toegediend zullen kunnen worden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten