Openbare besturen gebruiken driekwart minder pesticiden dan tien jaar geleden

Bron © BELGA

Foto: Flip Franssen

In de tien jaar tussen 2010 en 2019 daalde het gebruik van pesticiden door openbare besturen met drie kwart, van 15,7 ton werkzame stof tot 3,7 ton. De grootste gebruiker blijft federaal spoorwegbeheerder Infrabel. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Sinds 2015 mogen openbare besturen pesticiden alleen nog gebruiken onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden. De gebruikscijfers worden jaarlijks gerapporteerd aan de VMM.

Het gemiddelde gebruik per gemeente is in 2019 beperkt tot 1,8 kilogram werkzame stof. In 2019 waren er 99 gemeenten die geen pesticiden nodig hadden, de zogenaamde nulgebruikers.

Riolen

Herbiciden om ongewenste planten te bestrijden, vertegenwoordigen ongeveer 94 procent. Ze worden vooral gebruikt voor verhardingen en sportvelden. Ongeveer 5 procent zijn insecticiden, die voornamelijk dienen om wespen en eikenprocessierupsen te bestrijden. Onder meer in Limburg en in de Antwerpse Kempen is het gebruik van insecticiden hoger omdat de processierups er vaker voorkomt.

“Als het regent, spoelen chemische stoffen mee de riolen in”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en het grondwater terecht. Het gebruik van pesticiden verder beperken, is evident.”

Infrabel is dé grootverbruiker van pesticiden met 85 procent van het totaal. De spoorwegbeheerder behandelt er onder meer de spoorwegbeddingen en de seinposten mee. De spoorbermen worden mechanisch onderhouden. “Ik verwacht bijkomende inspanningen van Infrabel om alternatieven te zoeken voor het onderhoud van sporen en terreinen”, benadrukt Demir. Infrabel overlegt over de problematiek met andere Europese spoorwegbeheerders en de VMM.

AANGERADEN