Antwerpse agent blijft ontslagen nadat hij allochtone man “vies ventje” noemde

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Antwerpen -

De Raad van State heeft een procedure afgewezen die een man had aangespannen om zijn ontslag als inspecteur bij de Antwerpse lokale politie aan te vechten. De man had - toen hij in uniform was - in de cafetaria van het Justitiepaleis een medewerker van allochtone origine een “vies ventje” genoemd. Hij had in de jaren voordien ook al verschillende tuchtstraffen gekregen, onder meer omwille van alcoholgebruik tijdens de diensturen.

De voormalige agent had de procedure aangespannen omdat hij naar eigen zeggen nooit de intentie had om homofobe of racistische uitspraken te doen en zijn uitspraak over de medewerker van het Justitiepaleis “in een ludieke sfeer” zou zijn gebeurd. De Raad van State noemt de uitspraak echter “zeer ongepast en beledigend en allesbehalve ludiek te noemen” en stelt dat er geen reden of aanleiding voor was: de agent kende de medewerker niet en er was geen voorafgaande woordenwisseling of contact geweest.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die in 2019 tot het ontslag overging als tuchtoverheid, laat via zijn woordvoerder weten dat “zulke zware tuchtstraffen altijd in hun context moeten bekeken worden, waarbij eventuele voorgaande feiten ook meespelen die over iets totaal anders kunnen gaan”. De Wever wil niet concreet ingaan op het individuele dossier, maar stelt dat voor alle Antwerpse politieagenten integriteit en professionaliteit altijd voorop staan. “Enkele jaren geleden hebben we daarom de dienst Intern Toezicht van het Antwerpse politiekorps ook uitgebreid en geprofessionaliseerd, wat zich vertaalde in een stijgend aantal dossiers”, klinkt het. “Dat is voor ons een signaal aan de Antwerpenaar: een politiemedewerker die manifest over de schreef gaat, zal daar de gevolgen van dragen. Zo versterken we het vertrouwen in onze politie.”

AANGERADEN