Het wordt dieven moeilijker gemaakt: een vijfde minder autodiefstallen op twee jaar tijd

Foto: Photo News

Er worden de voorbije jaren minder en minder auto’s gestolen. Ook in 2018 en 2019 was het aantal autodiefstallen in vrije val, blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V-Kamerlid Franky Demon kon inkijken.

Al sinds 2000 is er een dalende trend te merken in het aantal autodiefstallen, maar sinds 2017 gaat het extra snel. Waren er in 2017 nog 8.584 diefstallen te noteren, dan waren er dat vorig jaar nog maar 6.789. In 2018 daalden de cijfers met meer dan 10 procent, vorig jaar was dat meer dan 11 procent. Op twee jaar tijd gaat het dus om een vijfde minder. In 2000 waren er nog zo’n 40.000 gevallen per jaar.

De gegevens komen uit de Algemene Nationale Gegevensbank van de federale politie, waar alle processen-verbaal per jaar en per type zijn terug te vinden. Daaruit blijkt dat de cijfers in zo goed als alle provincies dalen. Enkel in Limburg (311 naar 377), Oost-Vlaanderen (347 naar 365) en Luxemburg (131 naar 148) is dat niet het geval, maar daar lag het aantal pv’s sowieso al laag.

Autodiefstallen blijven een groter fenomeen in Brussel en Wallonië. Henegouwen spande met 1.746 gevallen vorig jaar de kroon, ondanks een daling met bijna 30 procent. Dan volgen het Brussels Gewest (1.269) en de provincie Luik (958). De provincie Antwerpen (558) is op verre afstand de eerste Vlaamse provincie. Daar daalde het aantal autodiefstallen de voorbije twee jaar met maar liefst een derde.

Betere technologie

Volgens de federale politie is de daling vooral toe te schrijven aan de technologische vernieuwingen van de auto’s, zoals alarmsystemen, de startsleutels van de wagens of de gps-systemen die auto’s kunnen lokaliseren. Daardoor wordt het voor dieven steeds moeilijker of risicovoller om auto’s te stelen. “Daarnaast zal ook de verdere uitbouw van het ANPR-netwerk zijn invloed hebben. Met dit netwerk van camera’s worden nummerplaten automatisch gelezen om zo gestolen, geseinde of niet-verzekerde voertuigen onmiddellijk te signaleren”, zegt de politie over de dalende tendens. Ook de meer agressieve vormen van autodiefstal – de car- en homejackings – nemen overigens af.

Franky Demon is tevreden met de positieve evolutie. “Toch blijft het belangrijk waakzaam te zijn. Lokaal moeten we zeker de buurtinformatienetwerken blijven ondersteunen voor een vlotte communicatie tussen burgers en politie. Verder zijn er enkele tips die het risico op diefstal kunnen verkleinen. Laat zeker geen waardevolle voorwerpen als gps, laptop of mobiele telefoon zichtbaar achter in de wagen. Ook parkeren op afgelegen of onverlichte plaatsen is te vermijden.”

Door Farid El Mabrouk
AANGERADEN