Mahdi zoekt deal met Spanje over uitzetting Noord-Afrikanen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi Foto: Kris Van Exel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vraagt zijn Spaanse ambtgenoot Marokkaanse en Tunesische migranten die hij zelf niet uitgezet krijgt via Spanje terug te laten keren naar hun thuisland. “We zullen creatief moeten zijn om de terugkeer aan te zwengelen.”

De terugkeer van uitgeprocedeerde Noord-Afrikaanse migranten vanuit ons land verloopt stroever dan ooit. Het terugname-akkoord dat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in de vorige legislatuur afsloot met Marokko was maar voor één jaar geldig en raakte daarna niet meer vernieuwd. Bovendien schermen de Noord-Afrikaanse landen sinds de coronacrisis met mogelijke besmettingen om nog minder landgenoten te moeten terugnemen dan voordien. Tegelijk zit het aantal migranten dat via de Afrikaanse westkust Europa hoopt binnen te komen in de lift. In 2020 waagden meer dan 20.000 Afrikanen de overtocht naar de Canarische Eilanden om op die manier de EU binnen te geraken. Veel kans op asiel maken zij niet. Hun migratiereden is doorgaans economisch. Om ze te terug te sturen heeft Spanje hulp gekregen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), waardoor het nu een terugnameakkoord heeft met Marokko en Algerije.

Staatssecretaris Mahdi mikt daarom op een onuitgegeven deal met Spanje. In een brief aan zijn Spaanse ambtsgenoot stelt hij een bilateraal akkoord voor, waarbij Spanje Noord-Afrikanen die uitgeprocedeerd zijn in ons land, terug naar hun thuisland zou leiden. In ruil daarvoor zou België dan hetzelfde kunnen doen met bijvoorbeeld Congolozen die in Spanje zijn gestrand, aangezien de band tussen Brussel en Kinshasa beter is dan die tussen Madrid en Kinshasa. “Ik geef toe dat dit niet meteen evident lijkt”, zegt Mahdi. “Maar we zullen creatief moeten zijn en out of the box moeten denken om de terugkeer aan te zwengelen. Misschien kan zo’n bilateraal akkoord met Spanje wel een pilootproject zijn voor de rest van de EU.”

Professor migratierecht Dirk Vanheule (UAntwerpen) acht het weinig waarschijnlijk dat er een juridische weg bestaat om Marokkanen die nooit in Spanje zijn geweest via dat land uit te zetten. “Wat misschien wel zou kunnen is dat er een bilateraal akkoord wordt gesloten over die migranten die via het andere land ons land zijn binnengekomen, los van de vraag of ze daar ook asiel hebben aangevraagd. Frankrijk en Italië hebben zo’n akkoord, maar dan moet je dus wel kunnen bewijzen dat ze eerst in dat ander lande zijn geweest.”

Door hca
AANGERADEN