60 procent van huisverboden na partnergeweld afkomstig uit Limburg, Vlaams Belang stelt zich vragen bij spreiding

Themabeeld.

Hasselt -

Tussen januari 2013 en december 2019 werden in ons land 702 huisverboden uitgeschreven na partnergeweld. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Zo’n huisverbod is een preventieve maatregel in crisissituaties waarbij daders van huiselijk geweld veertien dagen de toegang tot de woning ontzegd wordt.

Vlaams Belang vindt dat veel te weinig en stelt zich vragen bij de regionale spreiding. 414 dossiers werden door het Limburgse parket afgehandeld, goed voor bijna 60 procent van de gevallen. Ook in Antwerpen is het een veelgebruikt middel (201 dossiers, bijna 30 procent), in tegenstelling tot West-Vlaanderen, Waals-Brabant en Namen, waar het amper voorkomt.

Van Quickenborne wijst erop dat sommige parketten de voorkeur geven aan andere maatregelen in plaats van een huisverbod. Van zodra er sprake was van een strafrechtelijk misdrijf hebben de parketten vaker gebruikgemaakt van andere maatregelen zoals bijvoorbeeld voorlopige hechtenis.

Door mvdr
AANGERADEN