Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD): “Aanzetten tot haat en geweld op sociale media naar correctionele rechter”

Bron © vrt

Foto: AFP

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat aanzetten tot haat en geweld op sociale media niet langer door een hof van assisen maar door een correctionele rechtbank wordt behandeld. Dat heeft hij maandagavond gezegd in ‘De afspraak’. Om dat te bewerkstelligen moet artikel 150 van de grondwet aangepast worden.

Aanzetten tot haat en geweld op sociale media vallen onder de zogenaamde drukpersmisdrijven. “En artikel 150 van de grondwet zegt dat drukpersmisdrijven voor assisen moeten worden berecht”, aldus Van Quickenborne in ‘De afspraak’. “Dat was oorspronkelijk bedoeld om de pers te beschermen tegen de almacht van de politiek.”

Maar dergelijke drukpersmisdrijven blijven nu vaak onbestraft, omdat de zware, lange assisenprocedure er meestal niet voor in gang gezet wordt. “Daardoor kan men dat soort uitspraken doen zonder bestraft te worden”, zo verklaarde de justitieminister. “Wij willen de straffeloosheid tegengaan. Ik pleit er dus voor om artikel 150 aan te passen en ervoor te zorgen dat de correctionele rechtbank dergelijke feiten kan beoordelen.”

Om het artikel te wijzigen moet Van Quickenborne wel een tweederdemeerderheid vinden in de regering, iets wat volgens hem nog dit jaar moet lukken. “Dit is geen bijkomende beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar er zijn een aantal grenzen getrokken in de wetten en dan vind ik dat dit ook effectief moet worden vervolgd.”

Door mtm
AANGERADEN