“Sigmaplan dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen gebaseerd op achterhaalde data zeespiegelstijging”

Bron © BELGA

Foto: Jan Van der Perre

Het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, is gebaseerd op achterhaalde gegevens rond de stijging van de zeespiegel. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) uit het antwoord van minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag.

Het geactualiseerde Sigmaplan gaat in het basisscenario uit van een gemiddelde zeespiegelstijging van 60 centimeter in 2100 tegenover 2000, laat Peeters weten. Omdat ook de tij-amplitude stijgt, leidt dit tot een toename van de stormvloeden met 90 centimeter. Er werden wel gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met stijgingen van de zeespiegel tot 120 centimeter. Dat heeft geleid tot de aanduiding van vijf reserve-overstromingsgebieden. De werken daarvoor worden pas opgestart na 2030. Volgens Peeters zijn er plannen om de klimaatbestendigheid van het Sigmaplan te bestuderen en te evalueren.

“Te weinig prioriteit”

Groen vindt dat onvoldoende. “Het Sigmaplan gaat uit van een stijging van 60 centimeter tegen 2100, terwijl het klimaatpanel van de VN wijst op een stijging van minstens 1 meter”, stelt Schauvliege. “Het plan loopt bovendien vertraging op, dat wisten we al. Alles bij elkaar tekenend voor het gebrek aan urgentie waarmee de Vlaamse regering Vlaanderen wil wapenen tegen overstromingen.”

“Minister Peeters bestelde een aantal studies om de klimaatbestendigheid van het Sigmaplan te bestuderen en te evalueren om te kijken of bijkomende maatregelen nodig zijn”, vervolgt Schauvliege. “Een studie bestellen om te onderzoeken wat anderen al lang onderzocht hebben, bewijst het punt nogmaals: dit plan krijgt te weinig prioriteit.”

AANGERADEN