Geweld tegen en door de politie neemt niet toe, ook niet in Brussel

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Zowel het geweld tegen als het geweld door de politie verhit de gemoederen. Maar de cijfers weerleggen de perceptie dat beide problemen toenemen. Ook in Brussel is dat niet het geval. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Uit de statistieken over het aantal processen-verbaal dat de politiediensten hebben opgesteld kunnen we afleiden hoeveel geweld de voorbije jaren is gepleegd tegen alle ‘beroepen van algemeen belang’, zoals politiemensen, dokters en hulpverleners. In 2019 ging het om 2.331 feiten, waarvan er zich 1.386 afspeelden in Vlaanderen, 566 in Wallonië en 379 in het Brussels Gewest. Die cijfers stijgen niet, ook niet in Brussel. Het aantal feiten bleef sinds 2012 stabiel rond 2.300 à 2.400 per jaar, wat ingaat tegen de algemene dalende trend van de criminaliteitscijfers.

Ook als we inzoomen op cijfers die alleen het geweld tegen politiemensen weergeven, is geen sprake van een toename. CD&V-Kamerlid Franky Demon vroeg daarover cijfers op bij de regering. In 2019 waren 143 mensen van de federale politie het slachtoffer van een ongeval door geweld of agressie. Dat zijn er meer dan de 115 in 2018, maar in 2017 waren er nog 162 gevallen. Als we kijken naar het aantal dagen werkonbekwaamheid dat daaruit volgde, daalde dat van 6.033 dagen in 2017 naar 4.110 in 2018 en 3.384 in 2019.

De cijfers over geweld door de politie zitten versnipperd bij verschillende instanties, maar lijken ook stabiel, schrijft De Tijd. De Algemene Inspectie heeft weet van 69 gerechtelijke instanties van opzettelijke slagen en verwonderingen door politiemensen (ook buiten de diensturen) in 2020, tegenover 70 in 2019 en 81 in 2018. Het Comité P. onderzocht in 2019 28 dossiers, in 2018 31.

AANGERADEN