N-VA boos op ministers: “De regering mag toch blijk geven van meer respect voor de wetgevende macht”

 

 ©  BELGA

Groene ministers Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten, en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) hebben hun beleidsnota’s aangepast na feedback van de oppositie. Een bewuste keuze om gehoor te geven aan de vraag tot meer inspraak. Alleen is N-VA not amused over die gang van zaken.

“Alle officiële aanbevelingen op de beleidsnota’s die de oppositiepartijen voorlegden, werden gewoon weggestemd. Bovendien wijzigen deze ministers nu beleidsdocumenten die door hun eigen parlementsleden in de Kamer zijn goedgekeurd”, hekelt N-VA-fractieleider Peter De Roover. Hij vindt dat de ministers de eigen Kamerleden uitlachen omdat die een beleidsverklaring hebben goedgekeurd die ze toch wilden wijzigen. “De regering mag toch blijk geven van meer respect voor de wetgevende macht”, aldus De Roover.

De N-VA-fractie dringt erop aan dat de nieuwe teksten opnieuw worden ingediend in het parlement, al dan niet vergezeld van een nieuwe begrotingstabel.  (mvdr)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten