Brussels Parlement gaat Brusselse handelsmissies doorlichten

Bron © BELGA

Pascal Smet Foto: BELGA

Brussel -

De Commissie Financiën van het Brussels Parlement heeft beslist om een doorlichting van de Brusselse handelsmissies te organiseren.

“We kunnen niet tevreden zijn met een ad-hocresolutie telkens een nieuwe missie op de agenda staat. We moeten de missies structureler bekijken, met een debat vooraf dat duidelijke criteria vastlegt op vlak van economie én mensenrechten. Zo kan het Brussels Gewest zich duidelijk en coherent positioneren op het internationale economische toneel”, stelt Juan Benjumea-Moreno (Groen).

De Brusselse handelsmissies zijn regelmatig onderwerp van debat in het parlement. Zo werd er in 2019 nog een handelsmissie naar Israël afgelast en kwamen er veel vragen over de handelsmissies in China datzelfde jaar. Voor de groenen is er nood aan een structureel debat dat verschillende visies integreert en een stem geeft aan actoren die zowel op economisch gebied als op het gebied van mensenrechtenkwesties werkzaam zijn.

Het vastleggen van een gemeenschappelijk kader voor alle handelsmissies van Brussel is ook opgenomen in het meerderheidsakkoord. Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet, reageerde positief op de vraag van het parlement om een nieuw kader voor handelsmissies vast te stellen.

“Economie en mensenrechten moeten hand in hand gaan. De ontwikkeling van een eerlijke economie die banen en betekenis creëert, kan alleen worden bereikt door de rechten van iedereen te respecteren. We willen coherentie en toekomstbestendige oplossingen. We kijken uit naar de aankomende debatten met de handelsactoren en het maatschappelijk middenveld in het Brussels Parlement”, besluit Benjumea-Moreno. Of er met een resolutie vanuit de commissie of met een aanbeveling aan de regering zal werken, is volgens hem nog niet uitgemaakt.

AANGERADEN