Biden waarschuwt ambtenaren: “Als je respectloos bent, ontsla ik je op staande voet”

Foto: AFP

Joe Biden heeft vanuit het Witte Huis bijna duizend ambtenaren, die thuis via een videoverbinding volgden, ingezworen. Dat deed hij na enkele niet mis te verstane waarschuwingen: ze zullen keihard moeten werken, en ze moeten iedereen met respect behandelen. “Als ik je ooit respectloos met een collega hoor omgaan, neerbuigend praten met iemand, dan zal ik je op staande voet ontslaan.”

Biden begon met “Hallo team”, en zei dat de nieuwe ambtenaren de unieke kans krijgen om een grote positieve impact te maken op mensenlevens. “Je bent deel van en werkt met de meest fatsoenlijke overheid in de wereld, en we moeten de ziel van dit land herstellen. Ik reken op jullie allemaal om daar deel van te zijn. Ik overdrijf niet.”

“Het enige wat ik absoluut verwacht is eerlijkheid en fatsoen, in de manier waarop jullie met elkaar omgaan, en met andere mensen. Onthoud: mensen werken niet voor ons, wij werken voor het volk.” Hij waarschuwde: “Als je ooit met mij werkt en ik hoor je respectloos met een collega omgaan, neerbuigend praten met iemand, dan zal ik je op staande voet ontslaan. Op staande voet. Geen gemaar.”

Volgens Biden was het fatsoen – waarmee iedereen verdient behandeld te worden – grotendeels afwezig de voorbije vier jaar. “Ik heb er vertrouwen in dat jullie dat kunnen.”

“We zullen beoordeeld worden op het al dan niet herstellen van de integriteit en competentie van deze overheid. Ik heb jullie hulp nodig. En ik ga fouten maken. Wanneer ik die maak, zal ik dat toegeven en het jullie vertellen, en zal ik jullie hulp nodig hebben om die te corrigeren. We zullen er niet van wegwandelen, we zullen verantwoordelijkheid nemen.”

Uitdagingen: racisme en klimaat

Biden waarschuwde zijn nieuwe medewerkers dat er hard gewerkt zal moeten worden, en dat ze gepassioneerd moeten zijn. “Er zijn weinig momenten in onze geschiedenis geweest waarop onze natie meer op de proef is gesteld dan nu. Weinig ambtenaren zullen meer van belang zijn. De geschiedenis en onze medeburgers zullen ons opmeten aan hoe fatsoenlijk, eerbiedwaardig en slim we geweest zijn in hun belangen verdedigen. Weet je, een pandemie intomen, vaccins toedienen, het zal de belangrijkste logistieke zaak zijn die ooit gedaan is in de VS. Het zal veel moeite vergen. En een economie redden. Maar we hebben zoveel mogelijkheden om het te heropbouwen en veel beter te heropbouwen.”

Biden zei dat het tijd is om samen systematisch racisme uit te roeien. “We zijn op een punt gekomen waar de oogkleppen van het Amerikaanse volk afgenomen zijn. Ze beseffen nu wat ze voordien niet beseften, hoeveel systematisch racisme er nog is, omdat ze niet in een gemeenschap met grote minderheden woonden. Plots zien ze wat gebeurde met George Flloyd, met zijn neus tegen de stoep geduwd en verstikt en vermoord, en zeggen ze: ‘Mijn god, dat gebeurt echt’. De technologie is veranderd: een jongeman had de moed om daar te staan voor 8 minuten en 44 seconden en beelden te maken, en de hele wereld reageerde. We hebben een kans om dingen te veranderen.”

Net zoals met racisme, beseft de wereld nu de gevaren van klimaatverandering. “Nu zeggen ze: wow, het maakt een enorm verschil, de bedreigingen die je niet kan zien. Lucht die je niet kan inademen.’ Er is zoveel dat we kunnen doen, zoveel dat we moeten doen. Maar we kunnen dat.”

bekijk ook

Joe Biden legt de eed af als 46ste president van de Verenigde Staten

Trump neemt afscheid met een opvallende speech

Dit is het moment waarop Donald Trump samen met Melania Witte Huis verlaat

Door adb
AANGERADEN