N-VA waarschuwt voor groeiende aanwezigheid georganiseerde misdaad in Brussels Gewest

Bron © BELGA

Foto: rv

Brussel -

Brussels parlementslid voor N-VA, Mathias Vanden Borre, waarschuwt op basis van het jongste verslag van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid voor 2019 voor de groeiende aanwezigheid van georganiseerde misdaadbendes in het Brussels Gewest.

“Dit kunnen we vaststellen aan de hand van de grote stijging van het aantal geregistreerde feiten in verband met de handel in drugs (+19 procent) en wapens (+169 procent) ten opzichte van 2018. Deze cijfers zijn op een jaar tijd helaas enorm gestegen. Ook het aantal dossiers bij het gerecht in verband met criminele organisaties (+68 procent) en in-, uit-, doorvoer van wapens of munitie (+300 procent) is spectaculair gestegen.”

Vanden Borre wijst op de enorm negatieve impact die georganiseerde criminele bendes op de leefbaarheid en veiligheid van de buurten waar ze actief zijn. “Zo was er de voorbije zomermaanden veel drugsgeweld in de Brusselse straten. Rivaliserende drugsbendes gingen de confrontatie aan met handwapens en zelfs oorlogswapens zoals een AK-47 met meerdere dodelijke slachtoffers tot gevolg”, betreurt hij.

De N-VA’er verwijst naar recente verklaringen van de Federale Gerechtelijke Politie hierover: “Sinds de aanslagen weten we dat er een problematische relatie bestaat tussen drugscriminaliteit, terreur en gewelddadig extremisme. Drugscriminaliteit veroorzaakt veel kwalen, maar in Brussel zit je ook met de achterliggende dreiging dat je zo een nieuwe generatie terroristen kweekt en dat er weer doden vallen. Dat maakt Brussel anders dan Antwerpen, hier heb je veel meer geradicaliseerde geesten.”

De sterke stijging van het aantal geregistreerde feiten wordt volgens het verslag deels verklaard door het proactieve optreden van de politie op dit vlak, onder meer in het kader van het Kanaalplan, een initiatief van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de door armoede geteisterde Brusselse Kanaalzone aan te pakken. “Die wijken waren decennialang aan hun lot overgelaten zodat een ecosysteem kon ontstaan van georganiseerde misdaad, drugs- en wapenhandel. Vreemd genoeg beweerde minister-president Rudi Vervoort (PS) in het parlement dat hij niets met het Kanaalplan te maken heeft”, aldus Mathias Vanden Borre.

Volgens hem onderneemt de Brusselse regering te weinig om de problemen aan te pakken. “Ik roep minister-president Rudi Vervoort op om bij het volgende Gewestelijk Veiligheidsplan hier veel sterker op in te zetten”, stelt hij.

AANGERADEN