Bart De Wever voorspelt moeilijke jaren voor N-VA in nieuwjaarstoespraak: “Van twee kanten onder vuur”

Volgens Bart De Wever ligt zijn partij van twee kanten onder vuur. “Dat is ontmoedigend en dat wordt nog bikkelhard.” Foto: BELGA

“Een wereldwijde schande”, zo noemt Bart De Wever in zijn nieuwjaarstoespraak de Belgische oversterfte door de coronacrisis. Volgens de N-VA-voorzitter toont de crisis nog maar eens aan hoe zeer dit land toe is aan een confederale wending. “Die lag vorige zomer binnen handbereik. Maar voor sommigen was de Wetstraat 16 belangrijker dan dit land opnieuw democratisch en institutioneel leefbaar maken.”

Ook N-VA moest dit jaar afzien van haar traditionele massabijeenkomst om Nieuwjaar te vieren. Voorzitter Bart De Wever sprak de leden zaterdagavond dan maar toe vanuit een lege Nekkerhal, het vaste feestadres van de partij, en via een online video. Daarin blikt De Wever nog maar eens terug op de zomer van vorig jaar, “toen we met de PS een akkoord bereikten over een confederale wending, een belastingverlaging voor ondernemend Vlaanderen en een strenger migratiebeleid. Het lag binnen handbereik. Maar het is niet gelukt.”

Hoofdschuldige daarvoor blijft voor De Wever Open VLD, want, zo vervolgt hij: “De Wetstraat 16 was voor sommigen belangrijker dan dit land opnieuw democratisch en institutioneel leefbaar maken. De hele coronacrisis toonde nochtans andermaal aan hoe nodig dat is. Het democratische onvermogen van dit land en het ondoorgrondelijke kluwen van bevoegdheidsverdelingen droegen er onmiskenbaar toe bij dat we 2020 hebben afgesloten met een oversterfte van onze bevolking die ons wereldwijd te schande wordt geduid.” De Wever noemt het “schrijnend dat daar ook de komende jaren niets aan zal veranderen”.

In de Vlaamse regering en minister-president Jan Jambon blijft De Wever wel het vertrouwen behouden. “Er wachten jou alleen maar zware jaren en moeilijke omstandigheden, vrees ik, Jan, maar jij kan Vlaanderen erdoor loodsen.” Ook de andere N-VA-excellenties krijgen daarna hun traditioneel bedankje.

“Niet voorzichtig genoeg”

Voor zijn eigen partij zien de komende jaren er volgens De Wever evenmin rooskleurig uit. Hij verwijst daarvoor naar de affaire-Kucam, waarin het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam tot acht jaar cel werd veroordeeld wegens mensenhandel. “Wij hebben destijds beslist om christenen uit Syrië te redden.” De ontmoetingen met een aantal van die vluchtelingen en hun bedankingen aan het adres van N-VA en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken beschouwt De Wever als “de meest intense, ontroerende momenten uit zijn politieke loopbaan”. Maar, zo zegt hij ook, “we moeten met heel veel schroom toegeven dat we niet voorzichtig genoeg zijn geweest en dat we opgelicht zijn door een van onze eigen mensen. Dat is pijnlijk duidelijk en afschuwelijk.”

Dat de andere partijen Francken en N-VA daarvoor in de hoek duwen, is volgens De Wever niet iets dat snel zal voorbijwaaien. “Dat zullen we moeten ondergaan. Allicht is daarmee de toon gezet voor de komende jaren. We zitten geprangd tussen anti-systeempartijen (Vlaams Belang en PVDA, nvdr.) die beslist hebben te volharden in volstrekte nutteloosheid enerzijds en het Vivaldi-kluwen anderzijds. Van twee kanten onder vuur, dat is ontmoedigend en dat wordt nog bikkelhard.”

“Net daarom moeten we nu de rug rechten”, wil De Wever de moed toch niet laten zakken. De afsluiter van zijn speech was een vers van de weduwe van oud-Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers, die op eerdere nieuwjaarsfeesten meermaals op het podium werd geroepen, maar in 2020 overleed: “Zie. Hoe de man. Tegen windmolens vecht… En het haalt”.

Door Hannes Cattebeke
AANGERADEN