Twee jaar na grote klimaatmars: “Minister Demir zoekt uitvluchten om Vlaanderen zijn deel niet te laten doen”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Twee jaar na de Rise for Climate-betoging die op 27 januari 2018 70.000 mensen op de been bracht, maken de initiatiefnemers voor die betoging een aarzelend hoopvolle bilan op. Twee jaar actievoeren door de beweging heeft op zowat alle politieke niveaus verandering teweeggebracht, maar waakzaamheid blijft geboden. “Er zijn grote doelstellingen vastgelegd,” zegt Karen Naessens van Rise for Climate, “maar nu moeten er acties volgen en daarvoor moeten we druk op de ketel blijven zetten.”

“Op zowat alle politieke niveaus hebben de klimaatmarsen hun effect gehad”, zegt Kim Le Quang, mede-initiatiefnemer voor de beweging. “Zo hebben 17 Brusselse gemeenten de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, heeft het Brussels gewest de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen, in plaats van slechts met 32 procent, en heeft het een lage-emissiezone ingevoerd.”

Wallonië wil dan weer de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 55 procent tegen 2030, terwijl zowat alle Waalse gemeenten nu een klimaatplan hebben.

Geblokkeerd

Maar over Vlaanderen is het oordeel gemengder. “Vlaanderen heeft lang de internationale klimaatakkoorden geblokkeerd, maar heeft in december dan toch ingestemd met het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 55 procent tegen 2030”, zegt Karen Naessens. “Minister Demir zoekt echter nu al naar uitvluchten om te vermijden dat Vlaanderen zijn deel zou doen. Er is ook aan negen wetenschappers gevraagd om een Vlaams klimaat- en energieplan op te stellen, maar lang niet alle adviezen van die wetenschappers zijn gevolgd.”

Federaal zijn er dan weer heel wat ambitieuze beloftes uitgesproken, maar die moeten nu geconcretiseerd worden, vinden de actievoerders.

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi geeft Rise for Climate daarin gelijk. “Ik heb als militante deelgenomen aan jullie betogingen, nu vraag ik jullie als minister om verder te gaan met de mobilisering”, zei ze. “Jullie moeten druk blijven zetten zodat we onze grote ambities ook omzetten in daden.”

AANGERADEN