Juridische onzekerheid bedreigt draaien kerncentrale Doel

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

Er bestaat onzekerheid of Doel 1 en 2 wel op tijd nucleaire brandstof zullen krijgen. Aanleiding is een rechtszaak in Duitsland. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zegt het mogelijk tekort “bijzonder ernstig” te nemen.

De kernreactoren Doel 1 en 2 krijgen hun nucleaire brandstof geleverd vanuit Duitsland. Maar daar zijn beroepsprocedures opgestart tegen de toegekende transportvergunning voor de splijtstof.

Een rechtbank oordeelde al dat de eerste beroepsprocedure niet opschortend werkt, en er dus kernbrandstof geleverd kan worden. Maar recentelijk is een tweede beroepsprocedure opgestart. Daarvan is nog niet duidelijk of die opschortend werkt.

Heel lang mag die onduidelijkheid niet duren. De brandstof wordt immers in de kernreactoren geplaatst tijdens hun geplande revisie. En die vindt voor Doel 1 plaats tussen eind mei en begin juli, en voor Doel 2 van eind maart tot begin mei.

Bij uitbater Engie Electrabel is men in contact met de leverancier, en rekent men er op dat op tijd kan geleverd worden. “Er is nog wel wat respijt”, aldus een woordvoerster van de kerncentrale.

Tegelijk merkt het bedrijf op dat elders splijtstof gaan halen niet makkelijk is. “Het is op korte termijn niet evident om ergens anders brandstof te krijgen, gezien bepaalde specificaties voor Doel 1 en 2”.

Ongeplande sluiting

Energieminister Van der Straeten zegt het nieuws over een mogelijk tekort aan nucleaire splijtstof zeer ernstig te nemen. “De toelevering van nucleaire splijtstof is de verantwoordelijkheid van de exploitant, Engie-Electrabel, en we volgen de situatie op de voet. De veiligheid, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn voor mij cruciaal en daar mag geen enkel risico mee worden genomen”, zegt ze.

De minister wijst nog op de ongeplande sluiting van 6 van de 7 kerncentrales in de winter van 2018, wat ons land toen in de problemen bracht. “Dat wil ik in de toekomst vermijden door verder in te zetten op uitbouw van hernieuwbare energie, interconnecties met het buitenland en tijdelijke vervangingscapaciteit.”

AANGERADEN