Corona doet pijn maar Vlaams-Brabantse clubs zien weinig gevaar voor voortbestaan

Corona doet pijn maar Vlaams-Brabantse clubs zien weinig gevaar voor voortbestaan

Het zal nog een hele poos duren alvorens de lijnen weer moeten worden gekalkt. Foto: Marc Van Hecke

Overijse / Leuven / Liedekerke / Aarschot / Vilvoorde / Halle / Tienen / Brussel / Diest -

De coronacrisis heeft er ook bij de Vlaams-Brabantse voetbalclubs uit de lagere afdelingen serieus ingehakt. De inkomsten uit sponsoring zijn nagenoeg overal aanzienlijk minder. Maar vooral de ticketverkoop, de sluiting van de kantine en het wegvallen van nevenactiviteiten zoals eetdagen, jeugdtoernooien en andere initiatieven die in een normaal seizoen de kas spijzen, worden ervaren als de grootste verliesposten. De financiële steun die clubs krijgen van de lokale overheid wordt geapprecieerd, maar is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Niettemin zegt het merendeel van de verantwoordelijken dat door de coronacrisis het voortbestaan van hun club niet in het gedrang komt. In afwachting van betere tijden wordt de tering naar de nering gezet.

Nesrut Yagan
Als vereniging zullen we andere manieren van werken moeten zoeken
dirk smets
We blijven een gezonde club dankzij het goede beheer en het snel beslissen om te besparen door telefoon af te sluiten, koelkasten en verwarming uit te zetten, spelers en trainers te laten inleveren
Hans Cooman
We staan open voor fusiegesprekken, maar de verdeeldheid in onze bestuurskamer is groot

1. Liggen de inkomsten via sponsoring dit seizoen lager dan vorig seizoen?

Net geen kwart (24 procent) van de respondenten op onze enquête zegt dat de inkomsten uit sponsoring gevrijwaard bleven. Hun sponsors ...

AANGERADEN