Verjaring dreigt in tuchtonderzoek naar zaak-Chovanec: affaire zet noodzaak aan herziening van tuchtwet hoog op de agenda

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker gaf in de Kamer een stand van zaken geven over het intern onderzoek in de zaak-Chovanec. ©  BELGA

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker van de Federale Politie getuigde dinsdag in de Kamer dat er in de zaak-Chovanec een intern onderzoek wordt gevoerd naar veertig politiemensen. In totaal zijn daarvoor acht tuchtoverheden bevoegd. Die hebben nog tot midden februari om te beslissen of ze een tuchtprocedure opstarten. Over een van de officieren is het zelfs de burgemeester van de lokale politiezone waar hij nu werkt, die moet oordelen over de tuchtsanctie.

Hannes Cattebeke

Naast het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de Slovaak Jozef Chovanec loopt er binnen de politie ook een intern onderzoek met het oog op eventuele tuchtsancties. Voor 16 van de betrokken politiemensen is er al beslist om te wachten op het gerechtelijk onderzoek alvorens hun tuchtprocedure op te starten.

Het intern onderzoek spitst zich echter ook toe op oversten en anderen die tijdens de bewuste avond in februari 2018 niet aanwezig waren op de luchthaven van Charleroi, maar die mogelijk de informatie over de feiten niet hebben doorgespeeld of hun verantwoordelijkheid niet hebben opgenomen. Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker vertelde dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer dat zo nog eens 24 personeelsleden betrokken zijn.

Drie van die dossiers liggen op het bureau van De Mesmaeker zelf. De rest zit verspreid over zeven andere tuchtoverheden. Aangezien de feiten midden augustus vorig jaar aan het licht kwamen en het onderzoek toen pas werd opgestart, hebben al die overheden nog drie weken de tijd om te beslissen of er effectief een tuchtprocedure wordt opgestart. Zo niet is de verjaringstermijn van zes maanden overschreden.

Burgemeester bevoegd

Het is de tuchtoverste van de dienst waar de betrokkene op dit moment werkt die moet oordelen of er een tuchtprocedure komt. Twee van de personeelsleden zijn sinds het incident naar een lokale politiezone vertrokken. Daar is het respectievelijk de lokale korpschef en de burgemeester, omdat het over een officier gaat, die het onderzoek moeten voeren.

Groen-Kamerlid Stefaan Vanhecke noemt de procedure “allesbehalve geruststellend. We zijn ondertussen bijna drie jaar na de feiten. Nu moet een burgemeester die daar in de verste verte niets mee te maken heeft een procedure openen over iets dat toen gebeurd is op de luchthaven van Charleroi.” Hij wilde van de commissaris-generaal ook weten of hij kon garanderen of andere tuchtoversten de dossiers niet gewoon zouden laten verjaren. De Mesmaeker beloofde dat hij nog eens het signaal zou geven dat de deadline nakend is. “Maar het is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende tuchtoverheden om die beslissing te nemen.”

Tuchtwet op de schop

Veel commissieleden willen de ingewikkelde tuchtwet helemaal herzien. De Mesmaeker sluit zich daarbij aan. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde dat ook al aan in haar beleidsnota, maar mogelijk komt dat nu sneller op de agenda. Enkele Kamerleden wezen gisteren ook op de zaak van de politieagente uit Anderlecht, die recent haar straf wegens racistische uitlatingen vernietigd zag omdat ze drie dagen na de termijn voor de tuchtraad had moeten verschijnen.

Aangeboden door onze partners