Import van waterstof haalbaar en kostenefficiënt

Bron © BELGA

De import van waterstof is technisch en economisch haalbaar. Dat is de conclusie van een studie van de waterstofimportcoalitie, een samenwerking van DEME, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet. De zeven partners willen nu concrete vervolgstappen nemen en gaan specifieke pilootprojecten opzetten. Die zullen gericht zijn op de levering aan onder meer de Belgische eindgebruiker van duurzame energie, door middel van groene moleculen, uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn.

Waterstof komt niet vrij voor in de natuur. Daarvoor moet water gesplitst worden in zuurstof en waterstof. Om waterstof te produceren met hernieuwbare energie moet een land voldoende wind- of zonne-energie hebben. Dat hebben België en West-Europa niet, waardoor een deel van de nodige hernieuwbare energie ingevoerd moet worden. Die import moet ons land helpen om de klimaatdoelstelling te halen die bepaalt dat de Belgische CO2-uitstoot in 2050 80 procent lager moet liggen dan in 2005.

“Na grondige analyse van alle elementen, concludeert de studie dat de import van deze vorm van hernieuwbare energie een noodzakelijke en haalbare oplossing is voor het toenemend tekort in West-Europa”, meldt de waterstofimportcoalitie. Verschillende soorten van waterstof afgeleide dragers, afkomstig uit diverse bevoorradingsregio’s, zullen tegen 2030-2035 kostencompetitieve hernieuwbare energie en grondstof kunnen leveren. De meest veelbelovende groene energiedragers zijn ammoniak, methanol en synthetisch methaan. “Die kunnen ingezet worden via bestaande transportmodi - zoals pijpleidingen en vooral maritiem transport - en groeiende afzetmarkten, wat een snelle start stimuleert”, klinkt het.

Volgens de studie zal deze invoer van duurzame energie door middel van groene waterstofdragers een essentieel onderdeel worden van onze energievoorziening, als aanvulling op de duurzame transitie op basis van de binnenlands opgewekte energie. België beschikt over maritieme havens en uitgebreide pijplijninfrastructuur, is verbonden met de grote industriële clusters en heeft de capaciteit om in de eigen energiebehoefte én die van omliggende landen te voorzien.

AANGERADEN