Agressie tegen politie in 2019: 106 feiten, 3.943 dagen werkonbekwaamheid

Foto: rr

Antwerpen -

In 2019 waren er bij de politiezone Antwerpen 3.943 dagen van arbeidsonbekwaamheid als gevolg van agressie tegen politiemensen. “Agressie en fysiek geweld tegen de politie moeten zwaar bestraft worden”, zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang) die de cijfers opvroeg.

Uit de door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter bij het stadsbestuur opgevraagde cijfers blijkt dat in 2019 in Antwerpen 526 gevallen van agressie tegen de politie werden vastgesteld. Het ging om 257 gevallen van weerspannigheid, 24 van gewapende weerspannigheid, 81 keer slagen en verwondingen en verder smaad en feiten die anders gekwalificeerd werden omdat de interventie er kwam naar aanleiding van een ander misdrijf.

Agressie tegen de politie is volgens de cijfers die Dewinter kreeg ook goed voor 35% van de arbeidsongevallen. In totaal zorgden 106 gevallen van agressie in 2019 voor 3.943 dagen van werkonbekwaamheid. De cijfers van 2019 liggen in de lijn van die van het jaar voordien, ook de eerste negen maanden van 2020 houden dezelfde tendens aan.

“De autoriteit en het gezag van de politie worden door sommigen steeds meer in vraag gesteld. Agressie en fysiek geweld in het bijzonder tegen agenten moet extra zwaar bestraft worden”, zegt Dewinter in een persbericht. “Geen minnelijke schikking, maar daadwerkelijke vervolging. Het is een goede zaak dat de Antwerpse burgemeester zich consequent burgerlijke partij stelt bij agressie tegenover zijn politiekorps.”

Door sare
AANGERADEN