Beke wil adoptieprocedure bijsturen en kandidaat-ouders ook naar pleegzorg laten kijken

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke erkent dat de adoptieprocedure in Vlaanderen “klantvriendelijker en transparanter” moet worden. Dat zegt de CD&V-minister in reactie op een erg kritisch rapport van de Vlaamse Ombudsdienst. Maar die bijsturingen zullen de bestaande wachtlijst niet drastisch inkorten. Daarom wil Beke kandidaat-ouders doen nadenken over de mogelijkheden van pleegzorg.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft eerder deze week aan de alarmbel getrokken over de bestaande procedure voor binnenlandse adoptie. Door het lage aantal adopties en het hoge aantal kandidaat-adoptieouders lopen de wachttijden voor kandidaat-adoptieouders op tot 8 jaar en meer.

De procedures slepen niet alleen lang aan, er zijn soms ook “onbillijke” vertragingen, meent de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst stelt zich luidop de vraag of de bestaande adoptieprocedure nog wel houdbaar is en of de overheid niet beter nadenkt over een “omwenteling”.

LEES OOK. Vlaamse Ombudsdienst trekt aan alarmbel over adoptieprocedure

Voorsteken

In een reactie op het rapport zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dat de bestaande procedure inderdaad “klantvriendelijker en transparanter” moet worden. Hij verwijst naar twee concrete pijnpunten in het rapport. Zo blijkt de betaaltermijn voor de voorbereidingscursus een impact te hebben op de plaats op de wachtlijst. “Dit zal op vraag van de minister op korte termijn herbekeken worden”, klinkt het.

Daarnaast kan het volgens de CD&V-minister niet de bedoeling zijn om kandidaat-ouders voor een buitenlandse adoptie te laten “voorsteken” in de wachtrij voor een binnenlandse adoptie. Dat fenomeen werd vorige zomer al wel aangepakt, maar minister Beke wil dat verder opvolgen.

Beke wil de procedure verder hervormen, maar benadrukt dat ook die hervorming de lange wachtlijsten niet zal doen verdwijnen of inkorten. “Er zullen immers steeds meer kandidaat-ouders zijn dan kinderen”.

Link adoptie en pleegzorg

Daarom wil de CD&V-minister ook wijzen op de mogelijkheden van pleegzorg en “de link tussen adoptie en pleegzorg versterken”. Op dit moment zijn de pleegzorgdiensten op zoek naar kandidaat-ouders voor meer dan 700 kinderen.

Natuurlijk is pleegzorg iets anders dan adoptie. Maar nu al loopt er een project om de samenwerking tussen pleegzorg en adoptie te versterken. “Een aanmelding voor een binnenlandse adoptie moet bekeken worden in een breder perspectief, waarbij met kandidaten een open dialoog wordt gevoerd over hun wens om een kind een plek te geven in hun gezin”, aldus Beke.

AANGERADEN