Tijdelijke werkloosheid in 2020 met bijna 420 procent gestegen

Bron © BELGA

In België waren er afgelopen jaar maandelijks gemiddeld 339.267 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is een stijging met 3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De tijdelijke werkloosheid is in heel 2020 gestegen met bijna 420 procent, een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis.

In december 2020 hebben nog 316.182 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, 0,7 procent meer dan in december 2019. Op jaarbasis is er een stijging van 9.907 werkzoekende werklozen (+3 procent). De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis bij de vrouwen met 2,1 procent, bij de mannen neemt die af met 0,5 procent.

Bij jongeren onder de 25 jaar neemt de werkloosheid af met 3,8 procent, bij 25- tot 49-jarigen is er dan weer een stijging met 1 procent. Bij vijftigers is er opnieuw een afname, met 3,4 procent. De 60-plussers zijn dan weer vaker werkloos dan in 2019 (+8,2 procent).

Daling in Vlaanderen

In december 2020 daalde het aantal volledig werklozen op jaarbasis in Vlaanderen tot 121.494, 2,2 procent minder dan in 2019. In het Waals gewest was er een stijging met 2 procent, tot 130.891 volledig werklozen. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal werklozen naar 63.797 (+3,6 procent).

Gemiddeld waren er in 2020 maandelijks ook 514.195 tijdelijk werklozen, een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Dat is een stijging met 419,4 procent in vergelijking met 2019, toen er maandelijks gemiddeld 98.098 tijdelijk werklozen waren. In december daalde de tijdelijke werkloosheid wel met 30 procent ten opzichte van november, naar 265.985 tijdelijk werklozen, nog steeds 262,5 procent meer dan in december 2019.

AANGERADEN