CEO NMBS Sophie Dutordoir schiet terug op minister van Mobiliteit Georges Gilkinet na discussie over sluiting loketten: “Die publieke terugfluiting is onbegrijpelijk”

NMBS-baas Sophie Dutordoir schiet terug op minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Die had de spoorwegmaatschappij op de vingers getikt na haar beslissing om tegen eind dit jaar de loketten te sluiten in 44 stations. Dutordoir wijst erop dat het kabinet op de hoogte was van het dossier en nooit bezwaar optekende. “Ik vind uw nieuwe brief, aangevuld met een publieke terugfluiting, zowel qua inhoud, vorm als timing onbegrijpelijk.”

Arnout Gyssels

“Dit onaangekondigde initiatief heeft een zware vertrouwensbreuk teweeggebracht”, schrijft Sophie Dutordoir in een brief aan het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Ik zal de raad van bestuur hierover dan ook in kennis stellen.”

Die vertrouwensbreuk kwam er door de beslissing van de NMBS om de loketten te sluiten in 44 stations. In nog eens 37 andere wil de vervoersmaatschappij de openingsuren beperken. De politiek keurde die beslissing unaniem af en minister Gilkinet riep de NMBS op het matje. “Net zoals vroege en frequente treinen is ook het goede onthaal van de reiziger belangrijk om treinen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen”, liet hij dinsdag verstaan. “We mogen niemand achterlaten. Ook oudere of kwetsbare mensen moeten makkelijk de trein kunnen nemen, zodat ze zich vrij en vlot kunnen verplaatsen.”

Politieke redenen

Die vingerwijzing schiet bij Dutordoir in het verkeerde keelgat. In een eigen brief aan het kabinet wijst ze erop dat ze Gilkinet en zijn kabinetschef al op 7 oktober liet weten dat het dossier op tafel lag. Ze verwijst naar een resem vergaderingen en correspondentie met het kabinet en de – politiek benoemde – raad van bestuur. “Op geen enkel moment gaf u of uw kabinet enig teken van bezwaar.”

Pas op 29 januari trok Gilkinet aan de alarmbel. “U zal begrijpen dat in die context uw tussenkomst om een uitstel in te lassen over de genomen beslissing – en dit zoals u het heeft verwoord om politieke redenen –, dan ook totaal onbegrijpbaar was.”

Publieke terugfluiting

Gilkinet en de NMBS-top kwamen toen overeen om begeleidende maatregelen te treffen, schrijft Dutordoir. “Noch u, noch NMBS neemt uiteraard deze beslissing met plezier”, klinkt het, maar de beslissing was weloverwogen en ingegeven om het treinaanbod en de toegankelijkheid te verhogen.

“Daarom vind ik dan ook uw nieuwe brief, intussen aangevuld met een publieke terugfluiting, zowel qua inhoud, vorm als timing onbegrijpelijk”, schrijft ze. Een vertrouwensbreuk tussen de CEO en de minister dus.

LEES OOK

Nu in het nieuws