Topmagistraat Johan Sabbe voor rechter voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag

Bron © BELGA

Johan Sabbe. Foto: Frederiek Vande Velde

Johan Sabbe, de geschorste Oost-Vlaamse procureur des Konings, moet zich maandagnamiddag voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De topmagistraat kreeg eerder van de tuchtrechtbank zes maanden schorsing, waarvan drie met uitstel, voor het versturen van expliciete berichten en een foto aan zijn vrouwelijke chauffeur.

Sabbe werd eind juni op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die een tijd als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ‘ongewenst en ongepast’ gedrag. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen.

Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar aanranding van de eerbaarheid en ongewenste seksuele intimiteiten op het werk, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober de schorsing op. ‘De tuchtrechtbank heeft niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de mogelijke strafrechtelijke inbreuken. Het oordeel daarover hoort toe aan een andere instantie’, stelde de tuchtrechtbank. ‘Dat de betrokkene (Sabbe, red.) maandenlang expliciet seksueel gekleurde berichten en minstens één zeer persoonlijke foto aan klaagster gestuurd heeft, werd niet betwist door de verdediging.’

Er was volgens de tuchtrechtbank ook ‘minstens eenmaal tijdens de werkuren een fysiek incident waarbij betrokkene later aangaf dat hij misschien te ver gegaan was’. Dat de vrouw ‘mogelijk vergelding zocht voor een verandering in haar dienstrooster’, deed volgens de tuchtrechtbank geen afbreuk aan de feiten.

Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Door het voorrecht van rechtsmacht voor magistraten moet Sabbe zich voor het hof van beroep verantwoorden en niet voor de correctionele rechtbank. Het Gentse hof van beroep zal oordelen over de inbreuken op het sociaal strafwetboek van ongewenst seksueel gedrag op het werk, en de inbreuken op het strafwetboek van aanranding van de eerbaarheid.

De zaak wordt maandag ingeleid om 14 uur voor het hof van beroep in Gent.

Door cevt
AANGERADEN