Rekenhof belast met audit naar gegevensbeschermingsautoriteit

Themabeeld 

Themabeeld ©  Archibel

De meerderheid heeft in de Kamer een ontwerp van resolutie ingediend waarin het Rekenhof wordt verzocht een audit uit te voeren naar het functioneren van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Het initiatief volgt op verschillende hoorzittingen, achter gesloten deuren in de commissie Justitie, met de leidinggevenden van deze instelling, die wordt geplaagd door interne conflicten.

jvhBron: BELGA

Het Hof wordt in het bijzonder gevraagd ervoor te zorgen dat de Gegevensbeschermingsautoriteit “een onafhankelijke, onpartijdige en transparante werking” garandeert en dat zij “haar wettelijke taak vervult om de naleving van de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens te controleren”.

Een ander verzoek betreft “de mate van effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en werking van de organen van de GBA”: directiecomité, algemeen secretariaat, eerstelijnsdienst, kenniscentrum, inspectiedienst en geschillenkamer.

In oktober hoorde de Commissie Justitie vijf leden van het directiecomité van de BGA om het disfunctioneren van dit orgaan op te helderen. “Ons doel is om deze instelling te laten werken”, verklaarde de rapporteur voor de werkzaamheden, Khalil Aouasti (PS). De commissie Justitie zal de ontwerpresolutie binnenkort behandelen. De audit wordt in juni verwacht.

Situatie van drie leden onderzocht

Gelijktijdig met dit onderzoek heeft de commissie Justitie de juridische dienst van de Kamer gevraagd de situatie van drie deskundige leden van het kenniscentrum te analyseren. Ze bekleden een openbaar ambt, een grond van onverenigbaarheid, volgens de wet. Deze kwestie heeft aanleiding gegeven tot een klacht bij de Europese Commissie.

De commissie Justitie wil ook dat er binnen de GBA een psychosociale audit wordt uitgevoerd. Aangezien de Autoriteit een onafhankelijke instelling is, kan een dergelijk onderzoek haar niet worden opgelegd. Kamervoorzitter, Eliane Tillieux (PS), stuurde daarom een brief om te herinneren aan de verplichtingen wat betreft welzijn op het werk, zo is vernomen bij het voorzitterschap van de assemblee.

“Zeker in uitzonderlijke tijden als vandaag moeten we erop toezien dat de gegevensbeschermingsautoriteit ten volle zijn werk kan doen”, zegt SP.A-Kamerlid Kris Verduyckt, hoofdindiener van de resolutie. “Er is geen draaiboek van hoe we met onze persoonsgegevens moeten omgaan tijdens een gezondheidscrisis. Dat daar net nu bepaalde zaken schorten in de interne werking is niet oké, maar het is niet aan het parlement om zich te bemoeien. Ik ben dan ook tevreden dat er nu een onafhankelijke audit komt van het Rekenhof.”

LEES OOK

Nu in het nieuws