Opschudding op proces tegen ‘femme fatale’ Kristel Appelt na laatste woorden van verdachten

Bron © eigen berichtgeving

Foto: Olivier Matthys

Leuven / Aarschot -

Het assisenproces tegen Kristel Appelt (27) en haar ex-vriend Björn De Candt (30) is dinsdagochtend onverwachts stilgelegd, vlak voor de volksjury in beraad zou gaan. De Leuvense assisenjury had een aantal documenten gekregen van het hof waar de verdediging een mogelijke beïnvloeding in zag.

Het assisenproces begon al een uur later dan gepland, omdat Kristel Appelt pas om 10 uur vanuit de Antwerpse gevangenis naar de Leuvense assisenzaal werd gebracht. Daarna kregen zowel zij als De Candt zoals voorzien het laatste woord.

Björn De Candt richtte zich tot de ouders van slachtoffer Andy Vandereyt. “Ik wil me vooral richten tot de nabestaanden van Andy. Het is niet zo dat wat er gebeurd is, me totaal ongevoelig laat. Ik heb er echt spijt van. Ik weet niet hoe ik dit deftig moet verwoorden. Het feit dat ik Andy afgenomen heb van jullie, dat doet me echt wel iets.”

“Waarom ik dit niet in een brief heb geformuleerd. Eerlijk? Ik wist niet of jullie daar positief of negatief op zouden reageren.”

Appelt keek de voorzitster aan. “Dat is het makkelijkste om te praten. Björn heeft al voor een groot stuk gezegd wat ik wilde zeggen. Een kaartje met ‘sorry’ op, ik heb daar ook aan gedacht. Maar een ‘sorry’ in deze is niet voldoende. Ik voel me heel slecht naar de nabestaanden toe. Het had niet mogen gebeuren. Ik wil me excuseren bij de familie van Andy, en bij iedereen die geraakt is door deze zaak.”

“Hiermee zijn de debatten gesloten”, concludeerde de voorzitster.

Procedurefout?

Daarna had de jury zich normaal moeten terugtrekken om na te denken over de schuld van beide beschuldigden.

Toch ontstond er nog een probleem. Aan de vragenlijst die aan de jury werd uitgedeeld, bleek een ander document te zijn vastgehecht. Daarop stond uitleg over wat de mogelijke misdrijven zijn. Bovendien waren sommige delen daarvan in het vet aangeduid.

De advocaten van de verdediging protesteerden: ze zagen hier een mogelijke beïnvloeding van de jury door het hof in. De advocaten van De Candt en Appelt zitten nu samen in beraad om te overleggen of ze hier een punt van maken.

Door Alain Trappeniers
AANGERADEN