Voorzitter op assisenproces van ‘femme fatale’ Kristel Appelt stapt op na wrakingsverzoek

Kristel Appelt Foto: Olivier Matthys

/ Leuven / Aarschot -

De voorzitter in het assisenproces tegen Kristel Appelt in Leuven stapt op, nadat de advocaat van de beschuldigde vrouw een wrakingsverzoek had ingediend. Het proces tegen Appelt moet nu op een later tijdstip opnieuw gevoerd worden, voor een ander hof.

Alles draait om een document dat dinsdagochtend per abuis werd uitgedeeld aan de volksjury. Die kreeg een blad met de vragen die ze moesten beantwoorden, maar daaraan was nog een tweede document vastgehecht. Dat document legde uit wat ‘Uitlokking’ is in de rechtsleer, een argument dat de advocaten van Appelt en haar compagnon Björn De Candt hebben ingeroepen.

Zo’n blad mag de jury normaal niet krijgen. Bovendien waren er aantekeningen op gemaakt. Zeker een zin die in het vet stond, gaf een schijn van partijdigheid aan het document. De advocaten, die het blad ook onder ogen kregen, vonden dit een poging tot beïnvloeding door het Hof. “Dit is zeer ernstig”, gaf voorzitster Veerle Aelbrecht toe.

LEES OOK. Moord door ‘femme fatale’ werd volgens advocaten uitgelokt: “Die vuistslag aan haar, dat was de laatste druppel” (+)

De advocaten trokken zich daarop terug om over de kwestie na te denken. Na vier uur overleg stapten ze om 14 uur de zittingszaal weer binnen. Ze hadden beslist dat ze de voorzitster wilden wraken. Daarop trok ook het hof zich terug.

Omstreeks 17 uur werd de zitting hernomen, waarna voorzitter Aelbrecht bekendmaakte dat ze zich terugtrok. “Ik betreur de gang van zaken. Er is een gebrek aan vertrouwen. Om reden die mij eigen zijn, heb ik beslis om te berusten”, klonk het. Dat betekent dat het proces – tot teleurstelling van de familie van het slachtoffer – helemaal opnieuw moet plaatsvinden, op een later tijdstip en voor een ander hof van assisen. In haar laatste woorden bedankte Aelbrecht de jury en verontschuldigde ze zich. “Jullie waren bijzonder bereidwillig”, klonk het.

Door cel, jvh
AANGERADEN