N-VA komt met eigen voorstel voor pandemiewet: “Er wordt een wortel voor onze neus gehangen, maar we zitten zelf op de ezel”

Bron © BELGA

Peter De Roover Foto: BELGA

De N-VA-Kamerfractie is van plan om zelf een voorstel voor een pandemiewet in te dienen. Dat heeft N-VA-fractieleider Peter De Roover gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De N-VA-Kamerfractie dringt samen met de andere oppositiepartijen al langer aan op een pandemiewet. Die moet een sluitend wettelijk kader vormen voor de maatregelen die een regering kan nemen tijdens een pandemie. Nu gebeurt dat al maanden met ministeriële besluiten, maar die werkwijze krijgt kritiek van verschillende grondwetsexperten.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkt al een tijdje aan een wetsontwerp, dat ze dit voorjaar zou indienen in de Kamer. Premier Alexander De Croo beloofde nu in een brief aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux om de Kamer al te betrekken bij het voorontwerp van wet, dus nog voor het volledige proces in de regering erop zit. Dat moet toelaten om opmerkingen en bezorgdheden van het parlement mee te nemen in het finale ontwerp.

N-VA: “Brief lijkt spectaculairder dan ze is”

N-VA-fractieleider Peter De Roover noemt het “interessant dat de regering het parlement wil betrekken”. Maar tegelijkertijd “lijkt de brief spectaculairder dan ze is”, vindt hij. “De regering is zich klaarblijkelijk bewust van de maatschappelijke en politieke druk over de kwestie.”

De N-VA-fractie is nu van plan om zelf met een wetsvoorstel voor de invoering van een pandemiewet te komen, kondigde hij woensdag aan in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Er wordt een wortel voor onze neus gehangen, maar we zitten zelf op de ezel”, klonk het.

Minister Verlinden suggereerde vorige week tijdens de plenaire Kamer al dat de oppositie zelf een voorstel kon indienen. “Ik merk op dat de mensen die zeggen op hun honger te zitten daar in de media allerlei optredens over doen, maar zichzelf niet de moeite hebben getroost om een voorstel te doen. Ik vraag me af waar de N-VA-fractie op wacht”, zei ze. “U heeft een meerderheid in het parlement, niet wij”, repliceerde De Roover toen. Hij diende ook een motie in waarin de regering werd gevraagd om ten laatste op 15 februari met een ontwerp van pandemiewet naar de Kamer te komen.

Door jvh
AANGERADEN