Ritmica zoekt locatie voor nieuw dagcentrum

Villa Henriette. Foto: Filip Spoelders

Hove -

Nu er geen nieuwbouwproject komt voor Ritmica op de locatie van Villa Henriette in de Kapelstraat in Hove onderzoekt het andere pistes voor zijn uitbreiding. Wie een idee heeft mag zich zeker melden.

Ritmica ondersteunt personen met een motorische of verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of een leerstoornis. Voor zijn werking wou het uitbreiden met een nieuwbouw op de plaats van Villa Henriette. Maar de eigenaar van het terrein trok zijn vergunningsaanvraag na protest tegen de mogelijke sloop van de villa in.

“We wensten er een dagwerking voor onze jongeren van 14 tot 25 jaar in onder te brengen. Nu hebben we een stek in de Kasteelstraat maar die voldoet niet meer. Met een nieuwe locatie zouden we ook meer jongeren kunnen opvangen. Daarnaast was het de bedoeling om er enkele wooneenheden voor het begeleid wonen van volwassenen te betrekken. Nu moeten we onze mogelijkheden herzien”, legt Bert Van den Bergh van Ritmica uit.

Hij doet een oproep naar personen die een eventueel mogelijkheid zien. “Dit moet geen nieuwbouw zijn, een verbouwingsproject kan ook voor ons. In ieder geval is de behoefte naar dit soort accommodatie zeer groot voor onze werking.”

Door fisp
  • AANGERADEN