Nieuwe eindtermen: welke leerstof moet mijn kind kennen? En waarom vecht het katholiek onderwijs ze aan?

Nieuwe eindtermen: welke leerstof moet mijn kind kennen? En waarom vecht het katholiek onderwijs ze aan?

Foto: Dirk Vertommen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag definitief vastgelegd welke leerstof scholieren vanaf het derde middelbaar voortaan moeten kennen. Zo moeten ze bijvoorbeeld weten hoe ze een schadeclaim moeten indienen bij een verzekeringsmaatschappij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. Een procedure van het katholiek onderwijs zet de hele operatie op de helling.

Eindtermen, wat zijn dat eigenlijk?

Jij en ik kennen de leerstof van onze kinderen enkel via hun handboeken of werkbundels. De uitgeverijen zuigen de inhoud niet uit hun duim, maar baseren zich op de leerplannen ...

AANGERADEN