Stéphane Moreau (PS) ontkent elke inbreuk en ziet politieke afrekeningen in Nethys-schandaal

Bron © BELGA

Stéphane Moreau Foto: Isopix

Stéphane Moreau (PS) ontkent via zijn advocaat na de bevolen vrijlating elke inbreuk. Het gerecht werd geïnstrumentaliseerd in het kader van politieke afrekeningen die vorm kregen bij de vorming van de jongste Waalse regering. Dat heeft de ex-topman van Nethys donderdag laten weten.

In de verklaring via zijn advocaat Adrien Masset, zegt Stéphane Moreau dat hij met opluchting en blijdschap de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling heeft vernomen. Hij benadrukt dat twee opeenvolgende rechtbanken (raadkamer en KI, nvdr.) in zijn voordeel hebben geoordeeld en dat de verlenging van zijn opsluiting enkel het resultaat is van een eenzijdig beroep van het parket-generaal van Luik, waarvan hij de onverbiddelijkheid benadrukt.

LEES OOK. Stéphane Moreau, de ongenaakbare “Waalse Berlusconi” die wel heel gretig in de honingpotten graaide en daardoor nu toch ten val komt (+)

“Dit beroep van het parket-generaal van Luik leverde mijnheer Moreau een verlengd gevangenisverblijf op, dat werd ervaren als een straf zonder veroordeling, terwijl hij verondersteld onschuldig blijft. De verlengde gevangenschap was een kwestie van openbare vernedering en druk. Ondanks methodes van ongehoord psychologisch geweld, bevestigt Stéphane Moreau opnieuw dat hij geen van de feiten erkent waarvan hij wordt beschuldigd en ontkent elke inbreuk”, aldus de verklaring.

Stéphane Moreau preciseert dat hij de begunstigde is van officiële beslissingen van de instanties van Nethys, samengesteld uit competente en integere mensen. “Deze beslissingen werden genomen op basis van analyses en voorstellen van grote advocatenkantoren, gespecialiseerd in arbeidsrecht, wier bekwaamheid en onafhankelijkheid niet in twijfel kunnen worden getrokken”, luidt het.

Complot

“Mijnheer Moreau stelt vast dat de justitie al meer dan een jaar door sommigen werd geïnstrumentaliseerd en dat dit deel uitmaakt van de politieke afrekeningen die vorm kregen tijdens de vorming van de jongste Waalse regering. Hij vertrouwt erop dat de gedetailleerde, volledige en precieze uitleg die hij heeft gegeven, de manifestatie van de waarheid zal mogelijk maken.”

Moreau herinnert ook aan dat hij altijd heeft gewerkt in het belang van Nethys, dat onder zijn leiding een waarde van bijna 3 miljard euro bereikte en zowat 3.000 gezinnen werk verschafte. “Niemand zal hem dat kunnen afnemen”, aldus de verklaring.

Door jvh
AANGERADEN